Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2007, vol. 56, br. 1, str. 40-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 03/12/2007
Realizacija nastave prirodnih nauka u Srbiji u kontekstu rezultata TIMSS-FT 2007
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149001

Sažetak

Rad je rezultat TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) probnog istraživanja (field trial) koje je realizovano u 34 osnovne škole u Republici Srbiji. Istraživanjem je obuhvaćen 1.461 učenik osmog razreda i ukupno 160 nastavnika iz oblasti prirodnih nauka. Uz pomoć upitnika koji su namenjeni učenicima osmog razreda i nastavnicima prirodnih nauka prikupljani su, izmeću ostalog, podaci o kontekstualnim varijablama koje određuju nivo i kvalitet učeničkog postignuća. Razmatrane su osnovne karakteristike nastavnih aktivnosti u učionici i izvan učionice, orijentacija na istraživački pad u nastavi, ocenjivanje i domaći zadaci, kao i korišćenje kompjutera i interneta u nastavi prirodnih nauka. Analiza dobijenih podataka ukazuje na nedovoljno podsticanje učenika na samostalnost u školskom radu. Nastavnici prirodnih nauka najčešće primenjuju klasičan tip predavanja, dok znatno ređe posvećuju vreme naučnoistraživačkim aktivnostima u nastavi. Kada je reč o korišćenju kompjutera, učenici i nastavnici potvrđuju da retko imaju priliku da koriste kompjuter u obrazovne svrhe. Iako nastavnici prirodnih nauka misle da domaći zadaci doprinose dubljem razumevanju nastavnih sadržaja, znatno ih ređe zadaju u odnosu na nastavnike matematike. Uočeno je da nastavnici sve više uključuju učenike u proces vrednovanja, što je važan segment učeničke participacije u školskom životu.

Ključne reči

oblici aktivnosti u nastavi prirodnih nauka; korišćenje kompjutera; domaći zadaci; ocenjivanje; TIMSS

Reference

*** (1996) National science education standards. Washington DC: National Academy Press
Đerić, I., Dragović, R. (2005) Postignuće učenika iz geografije. u: Antonijević R. i Janjetović D. [ur.] TIMSS 2003 u Srbiji, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 162-185
Havelka, N.N., Hebib, E., Baucal, A. (2003) Ocenjivanje za razvoj učenika - priručnik za nastavnike. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Janjetović, D., Malinić, D., Tošković, O. (2003) Postignuće učenika u istraživanju TIMSS 2003 u svetu i Srbiji. u: Antonijević R. i Janjetović D. [ur.] TIMSS 2003 u Srbiji, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 61-78
Krajcik, J.S., Blumenfeld, P.C., Marx, R.W., Soloway, E. (1994) A collaborative model for helping middle grade science teachers learn project-based instruction. Elementary School Journal, vol. 94, br. 5, 483-497
Krajcik, J.S., Blumenfeld, P.C., Marx, R., Soloway, E. (1998) Instructional, curricular and technological supports for inquiry in science classrooms. u: Minstell J. & Van Zee E. [ur.] Inquire into inquire: Science learning and teaching, Washington DC: American Association for the Advancement of Science
Ladewski, B.L., Krajcik, J.S., Harvey, C. (1994) A middle grade science teacher's emerging understanding of project-based instruction. Elementary School Journal, vol. 94, br. 5, 499-515
Luković, I., Verbić, S. (2005) Postignuće učenika iz fizike. u: Antonijević R. i Janjetović D. [ur.] TIMSS 2003 u Srbiji, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 186-214
Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Chrostowski, S.J., ur. (2004) TIMSS 2003 Technical report: Findings from IEA's trends in international mathematics and science study at the forth and eighth grades. Chestnut Hill, MA: Boston College
Marx, R.W., Blumenfeld, P.C., Krajcik, J.S., Blunk, M., Crawford, B., Kelly, B., Meyer, K.M. (1994) Enacting project-based science: Experiences of four middle grade teachers. Elementary School Journal, vol. 94, br. 5, 517-538
Milanović-Nahod, S.S. (1995) Sticanje znanja u nastavi i razvoj mišljenja. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI, str. 75-94
Milanović-Nahod, S.S., Šaranović-Božanović, N., Šišović, D.D. (2003) Uloga pojmova u nastavi prirodnih nauka. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 111-130
Milanović-Nahod, S.S. (2005) Znanje učenika od očekivanog do ostvarenog. u: Antonijević R. i Janjetović D. [ur.] TIMSS 2003 u Srbiji, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 327-350
Milošević, N., Džinović, V., Pavlović, J. (2005) Učenici o porodičnom i školskom kontekstu. u: Antonijević R. i Janjetović D. [ur.] TIMSS 2003 u Srbiji, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 292-324
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Ruddock, G.J., O'Sullivan, Y.Ch., Arora, A., Erberber, E. (2005) TIMSS 2007 assessment frameworks. Chestnut Hill: Boston College
Slavin, R. (1990) Cooperative learning: Theory, research and practice. Boston: Allyn & Bacon
Spasenović, P. (2006) Povezanost intelektualnog i socijalnog razvoja. u: Krnjajić S. [ur.] Pretpostavke uspešne nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 157-178
Ševkušić-Mandić, S.G. (2003) Kreiranje uslova za kooperativno učenje: Osnovni elementi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 94-110
Ševkušić-Mandić, S.G. (2006) Kooperativno učenje i kvalitet znanja. u: Krnjajić S. [ur.] Pretpostavke uspešne nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 179-203
Thomas, J.W. (2000) A reivew of research on project-based learning. Retrived, Oct 5, 2006, from http://www.autodesk.com/foundation