Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2014, vol. 63, br. 1, str. 5-18
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/05/2015
Spremnost za školu iz perspektive roditelja, vaspitača i učitelja
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: klementina@ptt.rs

Sažetak

U radu se 'spremnost za školu' definiše kao složaj sposobnosti, veština i znanja kojima dete treba da ovlada do uključivanja u formalno školovanje. Određenje ovog pojma pod uticajem je porodice, zajednice, školskih očekivanja i dečjih atributa, kao i njihovih međusobnih odnosa. Cilj istraživanja bio je ispitati kako roditelji, vaspitači i učitelji u našoj sredini vide 'spremnost za školu' i kakav doprinos očekuju od aktivnosti i sadržaja obaveznog pripremnog predškolskog programa. Primenjene su deskriptivna metoda i tehnika anketiranja. Analizirane su ukupno 142 ankete koje je popunilo 48 roditelja, 48 vaspitača i 46 učitelja iz četiri urbane sredine u Srbiji. Iako su ustanovljene razlike u rangovima svojstava koje su ispitanici različitih grupa navodili određujući spremnost i iskazujući sopstvena očekivanja od programskih aktivnosti, samo je u jednom slučaju potvrđena i njihova statistička značajnost. Očekivanja vaspitača od pripremnog programa razlikuju se od očekivanja roditelja i učitelja. Blago odstupanje između određenja spremnosti i očekivanja od institucionalno organizovanih pripremnih aktivnosti ustanovljeno je kod roditelja. Nalazi ukazuju na potrebu za intenziviranjem i produbljivanjem saradnje među relevantnim akterima.

Ključne reči

Reference

*** (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Prosvetni pregled, broj: 110-00-03919
*** (2004) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 58
Banđur, V., Potkonjak, N. (1999) Metodologija Pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Boland, A. (2011) Exploring the relationship between home and school experiences and Kindergarten: Readiness for higher and lower income preschoolers. Ohio State University, https://etd.ohiolink.edu/, June 30, 2013, Electronic Thesis or Dissertation
Colić, V. (2012) Roditelji i vaspitači o pripremi dece za polazak u školu. Pedagogija, vol. 67, br. 2, str. 252-260
Dockett, S., Perry, B. (2009) Readiness for School: A Relational Construct. Australasian Journal of Early Childhood, Vol. 34, No. 1, 20-26
Gašić, P.S., Vujačić, M. (2008) Rezultati praćenja primene i evaluacije efekata pripremnog predškolskog programa. u: Saopštenje na Okruglom stolu Priprema dece za polazak u školu, Učiteljski fakultet, 23. decembar, Beograd, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Klemenović, J. (2009) Savremeni predškolski programi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Klemenović, J., Bubulj, D. (2013) Rana pismenost iz perspektive roditelja i vaspitača. Pedagogija, vol. 68, br. 2, str. 207-220
Klemenović, J. (2009) Saradnja predškolske ustanove sa porodicom u pripremi dece za polazak u školu. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 3-4, str. 398-411
Marjanović, U.Lj. (2009) Pripravljenost otrok za vstop v šolo: Učinek vrtca, izobrazbe staršev in individualnih značilnosti otrok. u: Gabe S., Marjanovič Umek Lj. [ur.] Študije (primerjalne) neenakosti, Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 67-100
Mužić, V. (1986) Metodologija pedagoških istraživanja. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Noel, A.M. (2010) Perceptions of school readiness in one Queensland primary school. Australasian Journal of Early Childhood, Vol. 35, No. 2, 28-35
Obradović, Č.M. (2008) Spremnost za školu - višestrukost značenja pojma i njegova suvremena uporaba. Odgojne znanosti, God. 10, Br. 2, 285-300
Sicim, B. (2011) School readiness: Changes In the views of prospective early childhood teachers following a pre-service school readiness and transition to elementary school course. Ancara: Middle East Tehnical University, http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613357/index.pdf, Electronic Thesis or Dissertation, June 28, 2013
Tovilović, S., Baucal, A. (2007) Procena zrelosti za školu - kako pristupiti problemima procene zrelosti i adaptacije marginalizovane dece na školu?. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Wesley, P.W., Buysse, V. (2003) Making meaning of school readiness in schools and communities. Early Childhood Research Quarterly, 18(3): 351-375