Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2013, vol. 26, br. 1, str. 117-127
jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljeno: 10/02/2014
Usavršavanje nastavnika u obrazovnoj politici u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: jovan.miljkovic@f.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

Na deklarativnom nivou stručno usavršavanje nastavnika je kamen temeljac sveobuhvatne obrazovne politike Republike Srbije, bez kojeg se ne može zamisliti sprovođenje nijedne od pojedinačnih obrazovnih politika (kao što su npr. politika inkluzivnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i sl.). INSET-om, kao prioritetnim područjem, bavila se država kroz intenzivnu zakonodavnu aktivnost tokom proteklih dvanaest godina. Te promene nisu bile konzistentne i nisu se uvek kretale u istom pravcu. Kao posledica takvih lutanja javila se potreba za istraživanjem koje bi se bavilo stepenom sprovođenja (realizacije) formulisane obrazovne politike stručnog usavršavanja nastavnika. Ova obrazovna politika predviđa obaveznost stručnog usavršavanja nastavnika pod pretnjom gubitka nastavničke licence, nudi mogućnost napredovanja nastavnika u profesiji, određuje jedinicu lokalne samouprave kao instancu odgovornu za finansiranje INSET-a, kao i načine regulisanja ponude obrazovnih programa stručnog usavršavanja. Kako sprovođenje politike obaveznog stručnog usavršavanja nastavnika izgleda u praksi, kao i moguće razloge za takvo stanje, pokušali smo da predstavimo ovim radom.

Ključne reči

Reference

*** (2001) Obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika, predlog promena, 2002-2005. Beograd: Grupa za obrazovanje i usavršavanje nastavnika
*** (2008) Pravilnik o Izmenama i dopunama pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Službeni glasnik RS, br. 51
*** (2004/2005) Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Službeni glasnik RS, br. 14/04 i 56/05
*** (2011) Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 110-00-14/2011-07
*** (2007) Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru. Službeni glasnik RS, br. 12/19/2007/11
*** (2006) Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 61-10590/2006-03
*** (2004) Zakon o Izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 12/58/2004/02
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2003) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 62
Alibabić, Š. (2002) Teorija organizacije obrazovanja odraslih. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Alibabić, Š.M., Ovesni, K. (2005) Upravljanje profesionalnim razvojem nastavnika. Inovacije u nastavi, Beograd, 18 (2), 14 - 29
Banđur, V., Potkonjak, N. (1999) Metodologija Pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Cesar, B., Amidžić, L., Botonjić, I. (2001) Obrazovne politike zemalja u tranziciji. Bihać: Pedagoški zavod
Kovač-Cerović, T. (2006) Obrazovanje nastavnika u zemljama Jugoistočne Evrope - trenutno stanje i pogled u budućnost - nacionalni izveštaj za Srbiju. http://www.see-educoop.net/educa../book/Serbia.pdf
Kovač-Cerović, T., Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N., Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G., Toma, S. (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve - izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Sektor za razvoj obrazovanjai medjunarodnu prosvetnu saradnju, Odeljenje za strateški razvoj obrazovanja
Milosavljević, M.V. (2003) Centralizacija i/ili decentralizacija sistema obrazovanja. Socijalna misao, vol. 10, br. 4, str. 23-38
Miljković, J. (2011) Ugled vaspitno-obrazovnih profesija. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 3, str. 42-52
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=120
Pešikan, A., Antić, S., Marinković, S. (2010) Koncepcija stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji - koliko smo daleko od efikasnog modela. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 3, str. 471-482