Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2010, vol. 59, br. 4, str. 646-657
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Laboratorijska škola Džona Djuija
Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora

e-adresa: vucina@ac.me

Sažetak

Ovo teorijsko istraživanje usmereno je na analizu Laboratorijske škole Džona Djuija na Univerzitetu u Čikagu. Polazna osnova rada je da je pragmatistička pedagogija jedan od najznačajnijih pravaca u razvoju pedagogije XX veka, da je njen uticaj i danas prisutan, a da je u kontekstu toga važno razmatranje pitanja rada Djuijeve škole. Ona je pretrpela mnoga površna i vulgarizovana tumačenja i interpretacije, a cilj ovog istraživanja je da sprovede objektivnu analizu njenog rada, kroz razmatranje njenih polazišta, funkcija, koncepcije i kurikuluma. Istraživanje je pokazalo da je Laboratorijska škola bila u velikoj meri eksperimentalnog tipa u pokušaju da testira efekte istraživačkog rada, zadovolji interesovanja učenika i zahteve nastavnih predmeta, povezujući ukupno i svakodnevno iskustvo dece s onim u školi, insistirajući na kontekstualnom a ne fragmentarnom znaju, formirajući navike kritike, istraživanja i zaključivanja, pri tom stalno tragajući za najboljim načinima organizacije i realizacije nastavnog procesa. Djuijeva filozofija vaspitanja i obrazovanja oličena u radu njegove Laboratorijske škole predstavlja značajan doprinos razvoju pedagogije, te zaslužuje još dublja i opsežnija istraživanja.

Ključne reči

Džon Djui; pragmatistička pedagogija; Laboratorijska škola; istraživanje

Reference

Abanjano, N. (1967) Mogućnost i sloboda. Beograd: Nolit
Boydston, J., ur. (1967-1987) The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. Carbondale: Southern Illinois University Press, 37 volumes
Dewey, A. (1904-1906) Typed manuscript documenting the history of Laboratory school. Teacher College, Columbia University, Box 22, Folder 2
Dewey, J. (1902) The Child and the Curriculum. Chicago: University of Chicago Press
Dewey, J. (1910) How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to action. Boston: Heath
Dewey, J. (1899) The school and society. Chicago, itd: University of Chicago Press
Dykhuizen, G. (1973) The life and mind of John Dewey. London - Amsterdam: Feffer and sons inc
Good, H.G. (1947) A history of Western education. New York: The Macmillan Co
Gvozdenović, S. (2005) Filosofija, obrazovanje, nastava. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hall, I. (2005) The unsung partner: the educational work and philosophy of Alice Chipman Dewey. Harvard University, doctoral dissertation
Klapared, E. (1920) Pedagogija Džona Duia. Beograd: Rajković i Ćuković
Mayhew, K.C., Edwards, A.C. (1936) The Dewey school: The laboratory school of the University of Chicago 1896-1903. New York: D. Appleton-Century
Ozmon, H., Craver, S. (1995) Philosophical foundations of education. New Jersey: Prentice Hall
Runyon, L., ur. (1900) The Elementary School Record. u: University Record, Chicago: University of Chicago Newspaper