Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 42  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2018, vol. 9, br. 1, str. 79-91
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 12/09/2018
doi: 10.5937/gufv1801079R
Uzrast učenika i gramatika u nastavi engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole
Traffic-technical school, Zemun + Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresa: irenarradic@gmail.com

Sažetak

Cilj ovog rada je da se pronađe način na koji se predaje, objašnjava i uvežbava gramatika sa učenicima uzrasta od prvog do četvrtog razreda u državnim osnovnim školama u Beogradu. Teorije Pijažea, Vigotskog i Brunera o usvajanju jezika su ključne u objašnjavanju procesa učenja i mogu se primeniti u nastavi stranih jezika i predavanju stranih jezika. Rad se takođe bavi poređenjem teorije i školske prakse. Kada su u pitanju metodika i praktični terenski rad, autorka je odabrala deskriptivni pristip i posmatrala je časove u vezi sa gramatikom. Nastavnici uglavnom smatraju da ne postoji gramatika u prvom i drugom razredu i stoga opisi tih časova nisu uključeni u rad. Nastavnici su skloni da objašnjavaju gramatiku počev od samih pravila na maternjem jeziku i da prevode gramatičke jedinice odnosno primenjuju deduktivni pristup. Upoznavanje dece sa novom gramatičkom partijom lišeno je konteksta a samim tim i značenja i posmatra se odvojeno dok je jedini način da se objasni značenje preko prevoda. Proces učenja i predavanja su u potpunoj suprotnosti sa teorijom. Kako bi se unapredila oba procesa, modeli koji uvode novu jedinicu mogu se primeniti u učionici jer pružaju kontekst zajedno sa značenje i upotrebom date jedinice. Nastavnici mogu da aktiviraju učenike navođenjem pitanjima da bi sami sročili gramatička pravila. Međutim, nastavnici se suočavaju sa brojnim problemima u školi i u društvu koji dovode u pitanje ulogu nastavnika i samo obrazovanje: veliki broj učenika u odeljenju, nedostatak nastavnih sredstava, preobiman nastavni plan i program, malo časova za vežbu, održavanje discipline, poljuljan ugled nastavnika, niska plata i obrazovanje koje se vrednuje kao roba.

Ključne reči

državne osnovne škole; uzrast; gramatika; teorije o usvajanju jezika; predavanje jezika; učenje jezika; opisi časova; deduktivni pristup

Reference

Cameron, L. (2009) Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Gardner, H. (1993) Frames of Mind. The Theory on Multiple intelligences. New York: BasicBooks
Harmer, J. (1993) Teaching and Learning Grammar. London: Longman
Harmer, J. (2007) How to teach English. Harlow: Longman
Harmer, J. (1996) The practice of English language teaching. London: Longman
Maidment, S., Roberts, L. (2010) Happy House 1. Oxford: Oxford University Press
Maidment, S., Roberts, L. (2010) Happy House 2. Oxford: Oxford University Press
Oxford, R.L., Batstone, R. (1995) Grammar. Modern Language Journal, 79(4): 562
Perrett, J. (2008) Brilliant 1: Pupil's book. Oxford: Macmillan Education
Scrivener, J. (1994) Learning teaching: A guidebook for English language teachers. London: Oxford
Thornbury, S. (1999) How to teach grammar. Harlow: Pearson Education Limited
Ur, P. (1988) Grammar Practice Activities. A practical guide for teachers. Cambridge: Cambridge University Press
Ur, P. (1995) Grammar Practice Activities. A practical guide for teachers. Cambridge: Cambridge University Press
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Žiropađa, L., Miočinović, L. (2007) Razvojna psihologija. Beograd: Čigoja štampa