Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
Psihijatrija danas
2018, vol. 50, br. 1, str. 25-33
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/PsihDan1801025R

Creative Commons License 4.0
Zrelost za polazak u školu
Institut za mentalno zdravlje, Beograd + Univezitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Beograd

e-adresa: jradosavljev@yahoo.com

Sažetak

Polazak deteta u školu predstavlja važan momenat u odrastanju i za dete i za roditelje. Kako će ovaj period proteći zavisi, između ostalog, i od zrelosti deteta. Kriterijumi za procenu zrelosti za polazak u školu baziraju se na hronološkoj dobi, ali i na razvojnom stupnju koji detetu omogućuje da primereno reaguje na zahteve škole. Pre upisa u školu svako dete prolazi fizikalni pregled i procenu od strane školskog psihologa/ pedagoga, tokom kojih se procenjuje njegova spremnost za polazak u školu. Osnovne komponente koje se procenjuju su telesna, intelektualna, socijalna, emocionalna i motivaciona zrelost. Istraživanja pokazuju da su emocionalni i socijalni razvoj povezani sa akademskim uspehom. Predlaže se uvođenje dinamičke procene od strane psihologa/pedagoga, kako bi se sagledale ne samo trenutne sposobnosti deteta, već i "zona narednog razvoja". Razmatra se mogućnost promene paradigme - od procene deteta i njegovog prilagođavanja školi, do procene spremnosti škole i uvođenja individualizovane nastave, sa ciljem da se uvaže osobenosti svakog pojedinačnog deteta i da mu se olakša adaptacija i proces školovanja.

Ključne reči

Reference

*** (2017-2018) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasninik RS, br. 88/2017 i 27/2018; član 18
Carltton, M., Winsler, A. (1999) School readiness: The need for a paradigm shift. School Psychology Review, 28, 338-352
Čudina-Obradović, M. (2008) Spremnost za školu - višestrukost značenja pojma i njegova suvremena uporaba. Odgojne znanosti, 10(2), 285-300
Ivić, I., Milinković, M., Pešikan, A., Bukvić, A. (2004) Test za ispitivanje prvaka (TIP-1) - priručnik. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Kagan, S.L. (1990) Readiness 2000: Rethinking rhetoric and responsibility. Phi Delta Kappan, 72, 4, 272-279
Lemelin, J.P., Boivin, M., Forget-Dubois, N., Dionne, G., Seguin, J.R., et al. (2007) The genetic-environmental etiology of cognitive school readiness and later academic achievement. Child Development, 8, 1856-1862
Luković, S., Baucal, A., Tišma, B. (2013) Dinamičko procenjivanje zone narednog razvoja testom za ispitivanje prvaka-1 (TIP-1). Primenjena psihologija, vol. 6, br. 4, str. 371-383
Raver, C. (2003) Young children's emotional development and school readiness. Social policy report, 16, 3-19
Shores, R.E., Wehby, J.H. (1999) Analyzing the classroom social behavior of students with EBD. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 7(4), 194-199
Somolanji-Tokić, I., Kretić-Majer, J. (2015) Dijete kao aktivni sudionik polaska u osnovnu školu. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 61, 1, 103-110
Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004) Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi - priručnik za odgojitelje, roditelje i sve koji odgajaju djecu predškolske dobi. Zagreb: Tehnička knjiga
Tovilović, S., Baucal, A. (2007) Procena zrelosti za školu - kako pristupiti problemima procene i adaptacije marginalizovane dece na školu. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit