Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 10 od 40  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2017, vol. 30, br. 2, str. 114-127
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/inovacije1702114G

Creative Commons License 4.0
Zašto djeca pitaju - nova klasifikacija pitanja predškolske djece
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: tanja.v.glisic@gmail.com

Sažetak

U radu se bavimo pitanjima koja predškolska djeca spontano postavljaju vaspitačima u uslovima institucionalnog vaspitno-obrazovnog procesa, kao važnim, ali malo istraženim pedagoškim fenomenom. Odabrano je klasifikovanje dječijih pitanja kao pristup koji omogućava analizu suštinskih razlika u njihovom javljanju. Analizirane su različite dostupne klasifikacije koje su ocijenjene kao nepotpune. Primjenom sistematskog posmatranja prikupljen je uzorak dječijih pitanja upućenih vaspitaču na kojem je izvršena kvalitativna analiza sadržaja. Izabrana je funkcija kao osnovni kriterijum razlikovanja pitanja koji uvažava kontekst njihovog javljanja. Kreirana je klasifikacija dječijih pitanja koja se razlikuje u odnosu na postojeće klasifikacije i prema kojoj postoje tri vrste dječijih pitanja: saznajna, socijalna i djelatna pitanja, od kojih se svaka na specifičan način dalje diferencira na podvrste. Klasifikacija pokazuje da djeca postavljaju pitanja iz barem triju suštinski različitih razloga: da bi došla do saznanja; da bi ostvarila kontakt sa odraslim radi same interakcije ili da bi dobila neophodnu dozvolu ili pomoć da nešto konkretno urade. Provjerilo se i u kojoj mjeri uzrast djece uslovljava javljanje različitih vrsta dječijih pitanja. Dva najinteresantnija zaključka su da količina dječijih pitanja raste, da bi na uzrastu od pete godine došlo do opadanja, što je objašnjeno specifičnostima samih pitanja, te institucionalnog konteksta, i da razvoj pitanja teče od socijalnih prema saznajnim.

Ključne reči

pitanje predškolskog djeteta; vaspitač; klasifikacija pitanja; funkcija pitanja; predškolska ustanova

Reference

Babić, N. (1983) Dječja pitanja. Priručnik za odgajatelje. Zagreb: Školska knjiga
Bartell, S. (2010) The Top 50 Questions Kids Ask. Pre-k through 2nd Grade. Illinois: Naperville, Sourcebooks
Brock, A., Rankin, C. (2008) Communication, Language and Literacy from Birth to Five. London: SAGE
Chin, C. (2001) Student-generated questions: What they tell us about student’s thinking. Education Journal, 29 (2), 85-103. Retrieved May 10, 2016. from www: http://hkier.fed.cuhk.edu.hk/journal/wp-content/uploads/2009/10/ej_v29n2_85-103.pdf
Chin, C. (2002) Student-generated questions: Encouraging inquestive minds in learning science. Teaching and Learning, 23 (1), 59-67. Retrieved May 10, 2016. from www: https://repository.nie.edu.sg/ bitstream/10497/292/1/TL-23-1-59.pdf
Fajgelj, S. (2005) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Glišić, T. (2016) Pitanje u vaspitno-obrazovnom procesu. Naša škola, 78 (1-2): 65-80
Jurić, V. (1974) Učenikovo pitanje u suvremenoj nastavi. Zagreb: Školska knjiga
Koen, M., Nejgel, E. (2004) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Jasen
Lisina, M.I. (1980) Proučavanje opštenja dece sa ljudima koji ih okružuju kod dece ranog i predškolskog uzrasta. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 5
Milas, G. (2009) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap
Partalo, D. (2008) Etape analize sadržaja u pedagoškim istraživanjima i proučavanjima. Naša škola, 1-2, 139-157
Pavlović, B.S. (2003) Dečja pitanja kao osnova nastave. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 131-150
Piper, P., Antonić, I., Ružić, V., Tanasić, S., Popović, Lj., Tošović, B. (2005) Prilozi gramatici srpskog jezika. Prosta rečenica. Beograd-Novi Sad: Beogradska knjiga
Sakan, M. (2006) Metodologija vojnih nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vujić, T. (2014) Pitanja predškolske djece u funkciji razvoja kritičkog mišljenja. u: Branković D. [ur.] Kritičko mišeljenje - faktor razvoja nauke i društva: Banjalučki novembarski susreti, 24. i 25. 11. 2014. godine, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, 155-364