Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 64, br. 2, str. 269-283
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/nasvas1502269K
Samoregulacija učenja iz perspektive učenika i njena povezanost sa školskim uspehom
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresa: biljana.kuzmanovic@ftn.kg.ac.rs, milica.vucetic@ftn.kg.ac.rs

Sažetak

Samoregulacija učenja predstavlja važan koncept za razumevanje i unapređivanje procesa učenja. Veštine samoregulacije se često dovode u vezu sa postignućem učenika u školi. U radu su prikazani različiti pristupi i modeli samoregulacije učenja, kao i najznačajnije karakteristike tog procesa. Sprovedeno je empirijsko istraživanje koje je imalo za cilj da utvrdi povezanost komponenata samoregulacije učenja i školskog uspeha. Za potrebe istraživanja prilagođena je Skala motivacije i samoregulacije učenja na osnovu Pintričevog modela samoregulacije učenja (Pintrich & De Groot, 1990). Uzorak je obuhvatao 111 učenika iz dve osnovne i dve srednje škole. Rezultati pokazuju da je školski uspeh najizraženije pozitivno povezan sa samoefikasnošću kao motivacionim faktorom samoregulacije, a dobijene su i značajne korelacije školskog uspeha sa još dva činioca samoregulacije - kognitivnim strategijama i socijalnim faktorima. Na osnovu prihvaćenog modela samoregulacije učenja i dobijenih rezultata, razmatrane su odgovarajuće pedagoške implikacije.

Ključne reči

samoregulacija učenja; školski uspeh; faktori školskog uspeha

Reference

Andrilović, V., Čudina-Obradović, M. (1988) Psihologija učenja i nastave - psihologija odgoja i obrazovanja III. Zagreb: Školska knjiga
Bjekić, D. (2013) Psihologija učenja i nastave u e-obrazovanju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Kragujevcu
Bjekić, D., Papić, Ž. (2013) Dokimološki okviri nastave - ocenjivanje i testovi znanja. Čačak: Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Kragujevcu
Bjekić, D., Zlatić, L., Vučetić, M. (2011) Status psiholoških faktora uspešnog učenja u pedagoškoj psihologiji kao naučnoj i nastavnoj disciplini. u: Špijunović K., Marinković S., Kundačina N. [ur.] Nastava i učenje - stanje i problemi, Užice: Učiteljski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu, str. 209-224
Boekaerts, M. (1996) Self-regulated Learning at the Junction of Cognition and Motivation. European Psychologist, 1(2): 100-112
Boekaerts, M., Corno, L. (2005) Self-Regulation in the Classroom: A Perspective on Assessment and Intervention. Applied Psychology, 54(2): 199-231
Božin, A.A. (2003) Školski uspeh kao psihološki problem. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 5-6, str. 499-509
Gadžić, A., Milojević, A. (2009) Školski uspeh i status adolescenata u razredu. Teme, vol. 33, br. 4, str. 1379-1389
Mirkov, S. (2007) Samoregulacija u učenju - primena strategija i uloga orijentacija na ciljeve. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 309-328
Mirkov, S.I., Spasenović, V.Z., Trebješanin, B.M. (2004) Struktura i neki činioci ciljeva učenja. Pedagogija, vol. 59, br. 4, str. 42-58
Petrešević, Đ., Sorić, I. (2011) Učeničke emocije i njihovi prediktori u procesu samoregulacije učenja. Drustvena istrazivanja, 20(1): 211-232
Pintrich, P.R. (1999) The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6): 459
Pintrich, P.R., de Groot, E.V. (1990) Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, vol. 82, br. 1, str. 33-40
Schunk, D.H. (2005) Self-Regulated Learning: The Educational Legacy of Paul R. Pintrich. Educational Psychologist, 40(2): 85-94
Sorić, I., Vulić, P.A. (2006) Percepcija roditeljskog ponašanja, školska samoefikasnost i kauzalne atribucije u kontekstu samoregulacije učenja. Društvena istraživanja, God. 15, Br. 4-5, 773-797
Spasenović, V. (2008) Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Stojaković, P. (2002) Psihologija za nastavnike. Banja Luka: Prelom
Torrano, M.F., Gonzalez, T.M.C. (2004) Self-regulated learning: Current and future directions. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, vol. 2, br. 1, 1-34
Usher, E.L., Pajares, F. (2008) Self-efficacy for self-regulated learning: A validation study. Educational and Psychological Measurement, (68): 443-463
Wolters, C.A., Yu, S.L., Pintrich, P.R. (1996) The relation between goal orientation and students' motivational beliefs and self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 8(3): 211
Zimmerman, B.J. (2002) Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2): 64-70
Zimmerman, B.J. (1990) Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview. Educational Psychologist, 25(1): 3-17