Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Baština
2013, br. 35, str. 381-394
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Fenomen vršnjačkog nasilja i oblici njegovog ispoljavanja
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: bojana.bazic@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Nasilje u školi u savremenom društvu sve je prisutnije, gotovo da dobija oblik pandemije. Razvoj ponašanja koje se odvija u nedopustivom smeru i prelazi granice tolerancije zajednice, posledica je društvenih promena i teškoća kroz koje prolaze generacije godinama unazad. Nasilje je postalo svakodnevnica u sistemu savremenog življenja pojedinca, a obrazac nasilnog ponašanja prihvatljiv model vršnjačkog nasilja u školi. Savremena porodica i škola su bitni činioci koji svojim vaspitnim ciljevima umnogome mogu pomoći kako žrtvama, tako i počiniocima vršnjačkog nasilja. Škola, redefinisanjem vaspitnih ciljeva i zadataka, permanentno traga za adekvatnim rešenjima koja mogu predstavljati dobre modele socijalizacije novih naraštaja. Zbog toga je od velike važnosti ukazati na adekvatne preventivne mere, programe za edukaciju mladih ali i razvijanje atmosfere saradnje i tolerancije sve u cilu sprečavanja vršnjačkog nasilja.

Ključne reči

nasilje; škola; nasilničko ponašanje; oblici njegovog ispoljavanja

Reference

Beljanski, M. (2009) Predlog programa prevencije u oblasti nasilja među vršnjacima1. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 7-8, str. 713-734
Branković, D., Ilić, M., Milijević, S., Suzič, N., Gutović, V. (2000) Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke osnove vaspitno-obrazovnog rada. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske
Đorić, M. (2009) Buling kao vrsta socijalnog nasilja. Politička revija, vol. 8, br. 3, str. 145-163
Đurić, S. (2007) Bezbedonosni rizici u školama - modeli otkrivanja i reagovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Georgievski, P. (2008) Društveni konteksti krize škole i oblici školskog nasilja. Sociologija, Filozofski fakultet - Univerzitet Sv. Ćirila i Metodija, Skoplje, (3-4)
Ivković, M. (2004) Sociologija obrazovanja. Vranje: Učiteljski fakultet
Kopas-Vukašinović, E. (2009) Nasilna komunikacija - primer u vaspitanju ili splet okolnosti, protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milošević, L., Marković-Krstić, S. (2009) Problem nasilja u školama u nekim zemljama Balkana, protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira. Niš: Filozofski fakultet
Ninković, S. (2010) Savetovanje nasilnih i viktimiziranih učenika. Pedagogija, vol. 65, br. 3, str. 428-435
Plut, D., Popadić, D. (2007) Reagovanje dece i odraslih na školsko nasilje. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 347-366
Popadić, D. (2009) Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju -UNICEF
Popadić, D., Plut, D. (2007) Nasilje u osnovnim školama u Srbiji - oblici i učestalost. Psihologija, vol. 40, br. 2, str. 309-328
Puhovski, S. (2002) Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju. Zagreb: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta
Spasenović, V. (2008) Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Stefanović-Stanojević, T. (2009) Doprinos porodice u formiranju potencijalnih nasilnika, odnosno žrtvi, Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira. Niš: Filozofski fakultet
Žužul, M. (1989) Agresivno ponašanje - psihološka analiza. u: Radna zajednica republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Hrvatske