Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2017, br. 47-2, str. 149-167
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/07/2017
doi: 10.5937/ZRFFP47-14111
Creative Commons License 4.0
Obučavanje nastavnika za primenu istorijskog metoda u nastavi i stručnom usavršavanju
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za istoriju

e-adresa: zdeletic@yahoo.com, vladan.virijevic@pr.ac.rs

Sažetak

Savremena nastava društvenih nauka ima zadatak da učenicima prenese odabrana znanja uz što više njihovog aktivnog učešća u nastavnom procesu, pre svega, kroz aktivnost učenika u radu sa dokumentima i izvorima znanja. Da bi učenici znali kako da razmišljaju o izvornim dokumentima, potrebno je da im se kroz nastavu omogući minimum metodološke obuke. Nastavnik metodološki obučava učenike kroz rad sa odabranim primerima, a za to treba da ima osnovna znanja o istorijskom metodu i kritici izvora. Pretpostavka je da stečena znanja koriste u kasnijem usavršavanju i samoobrazovanju. Da bi mogli da odgovore ovim potrebama, nastavnike istorije i drugih društveno-humanističkih nauka treba obučavati u primeni istorijskog metoda i kritici izvora - pisanih dokumenata. Autori izlažu osnovna pitanja rada sa pisanim izvorima. Rad je pisan na osnovu izučavanja literature i sumiranja iskustava u nastavi i istraživanju istorije.

Ključne reči

Reference

Deletić, Z. (2011) Istorijska istraživanja u bibliotekarstvu. Čitalište, 18 (maj 2011), 3-7
Deletić, Z.M. (2012) Ogledi o nastavi istorije. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Deletić, Z.M. (2013) Istraživanje istorije. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Fire, F. (1994) Radionica istorije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Koka, J. (1994) O istorijskoj nauci - ogledi. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Mitrović, A. (1996) Propitivanje Klio - ogledi o teorijskom u istoriografiji. Beograd: NIU Bojska
Mitrović, A.P. (1991) Raspravljanja sa Klio - o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji. Sarajevo: Svjetlost
Stradling, R. (2005) Multiperspektivnost u nastavi istorije - priručnik za nastavnike. Council of Europe, Serbian version. www.coe.int/1/dg4/education/historyteaching/Source
Stradling, R. (2003) Nastava evropske istorije dvadesetog veka. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
Šušnjić, Đ. (1999) Metodologija - kritika nauke. Beograd: Čigoja štampa