Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Trendovi u poslovanju
2013, vol. 1, br. 2, str. 1-10
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/02/2019
doi: 10.5937/TrendPos1302001C
Motivacioni potencijal i organizaciona ravnoteža zaposlenih, na početku ekonomske krize u Srbiji
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresa: branislav.cukic.09@gmail.com

Sažetak

Ovim radom prikazan je deo rezultata anketnog istraživanja različitih oblika motivisanja zaposlenih, kao i ravnoteže njihovih ličnih doprinosa organizaciji i podsticaja koje im organizacije daju. Anketiranjem je obuhvaćeno 253 zaposlenih ispitanika, u 10 srpskih gradova, tokom januara i februara 2009., dakle, u prvim mesecima svetske ekonomske krize. Najvažniji rezultat kauzalne analize je da se od tri utvrđena statistički značajna multipla korelata organizacione ravnoteže, prvi i najdominantniji odnosi na pravednost nagrađivanja, drugi na ljudske odnose a treći na mogućnost ispoljavanja sopstvenih sposobnosti na poslu. Uporedna analiza važnosti koju ispitanici pripisuju pojedinim oblicima motivisanja i realne zastupljenosti istih oblika motivisanja u njihovim organizacijama, ukazuje da po motivacionom potencijalu odmah iza zadovoljavanja egzistencijalnih potreba, dolazi zadovoljavanje ego potreba, dok je zadovoljavanje socijalnih potreba na trećem mestu. Zaključak je da krizom otežano zadovoljavanje egzistencijalnih potreba, može biti donekle kompenzovano zadovoljavanjem ego potreba, dakle, u sferi tradicionalno zanemarene ego motivacije.

Ključne reči

Reference

Barnard, C. (1938) The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press
Čukić, B. (2004) Integrativni menadžment ljudskih resursa. Kruševac: ICIM
Čukić, B. (2006) Motivaciona struktura u domaćim radnim organizacijama, u zborniku 'Primenjena psihologija'. Niš: Filozofski fakultet
Likert, R. (1961) New patterns of management. New York: McGraw-Hill
Merč, Dž., Sajmon, H.E. (1972) Teorija o organizacijama. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Ronan, W. W. (1970) Individual and situational variables relating to job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 54(1, Pt.2): 1-31
Simon, H.A., Smithburg, D.W., Thompson, V.A. (1947) Administrative Behavior. New York