Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2011, br. 17, str. 5-22
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
Stavovi o rekreaciji zaposlenih (Corporate Wellness) u periodu tranzicije
Afilijacija nije data

Sažetak

Savremeni način života doneo je veoma brze promene, ali je ostavio čoveka da trpi uticaje koje ne može lako da prevaziđe. Ti uticaji imaju uvek negativnu konotaciju, a problemi zdravstvene prirode izazvani su konzumacijom hrane, nekretanjem, psihičkim poremećajima ili upotrebom alkohola i droge. Iz navedenog se nametnula potreba pojave programa koji su doneli revoluciju u promociji fizičkog vežbanja. Učinjen je i pokušaj da se dođe do praktičnih saznanja o evoluciji ideje o menadžmentu i organizaciji rada i fizičkog vežbanja. Sigurno da to ne može da dovede do naučnog predviđanja i zakonitosti, ali je namera pokušaj identifikacije i definisanja načina shvatanja Corporate Wellness-a u kompanijama u Srbiji. Kao reprezenti pojedinih modela vlasništva i organizovanja izabrani su najistaknutiji predstavnici u Srbiji. Predmet istraživanja je utvrditi stavove zaposlenih i menadžmenta o Corporate Wellness-u, njihov odnos, a cilj je utvrditi i na bazi dobijenih rezultata predložiti određena poboljšanja ličnog zadovoljstva zaposlenih, što bi doprinelo i povećanju profita kolektiva i svih segmenata koji direktno utiču na pojedinca i društvo. Rezultati su pokazali da očekivane razlike u stavovima između kompanija ili menadžmenta i zaposlenih nisu potvrdile pretpostavke iznete u hipotezama. Što se analize zdravstvenog statusa tiče, preko trećine zaposlenih ima ugroženo zdravlje. Sada u tranziciji, zaposleni imaju sve manje slobodnog vremena, tako da se bavljenje rekreativnim aktivnostima stavlja kao prioritet. Analizom stavova i motiva, vežbanje radi zdravlja pokazuje da je svest na visokom nivou, ali, nažalost, sprovođenje u delo to ne pokazuje. Sama tranzitivna kretanja nisu donela očekivanu brzinu promena kod zaposlenih i menadžmenta, tako da ni sve što je vezano za Corporate Wellness i njegova neophodnost, nije dovoljno jasno zaposlenima, a kada posmatraju pojedinačno (zdravstveno stanje, koncetracija, međuljudski odnosi, zadovoljstvo poslom, životni sklad…), shvataju koliki je značaj rekreacije.

Ključne reči

Corporate Wellness; rekreacija; stavovi; tranzicija; zaposleni

Reference

Aura, O. (2006) Worksite fitness policy in an intellectual capital framework. Helsinki: Swedish School for Economics and Business Administration in Download in internet, PhD
Blagajac, M. (1994) Teorija sportske rekreacije. Beograd
Galić, M.B. (1984) Obrazovno-kulturna interesovanja odraslih. Beograd: Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju, Magistarski rad
Juhas, I., Orlić, A., Lazarević, D., Janković, N., Matić, M. (2011) Stav studenata fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja prema krosu. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 46-51
Kačavenda-Radić, N.M. (1989) Slobodno vreme i obrazovanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mitić, D. (2001) Rekreacija. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Mujić, P. (1980) Rekreacija zaposlenih. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Olport, G.V. (1969) Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Perić, D.B. (2000) Projektovanje i elaboriranje istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd: Fine GRAF
Radovanović, I. (1994) Stil ponašanja nastavnika i stavovi učenika o vrednostima fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Shephard, R.J. (1992) A critical analysis of work-site fitness programs and their postulated economic benefits. Med Sci Sports Exerc
Shephard, R.J. (1996) Worksite fitness and exercise programs: A review of methodology and health impact. Am J Health Promot
Vučković, I. (2006) Stavovi igrača prve košarkaške lige Srbije i Crne Gore o trenerovim kvalitetima i radu uprave kluba. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 147-156