Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2009-2010, br. 16, str. 65-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Vrednovanje obrazovanja i obrazovne potrebe rukometaša
Afilijacija nije data

Sažetak

Obrazovne potrebe rukometaša definisane su kao odnos koji se izražava razlikom između znanja, umenja i navika koje čovek poseduje i znanja, umenja i navika koje su mu potrebne za obavljanje raznovrsnih uloga u brojnim oblastima života. Istraživanjem su sagledavani aspekti obrazovnih potreba: vodeća orijentacija prema obrazovanju, glavna obrazovna potreba, razlika između količine posedovanih i željenih znanja i obrazovne potrebe s obzirom na oblast, način, mesto i vremensko trajanje obrazovne aktivnosti. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 300 ispitanika - aktivnih rukometaša Srbije, tokom 2008. i 2009. sa dva istraživačka instrumenta - Upitnikom i Olport-Vernon-Lindizijevom 'Skalom vrednosti'. Vodeća orijentacija prema obrazovanju statistički značajno varira s obzirom na izraženost teorijske i političke vrednosne orijentacije. Sportisti sa izraženom ekonomskom vrednosnom orijentacijom bi se u obrazovnu aktivnost uključili radi boljeg obavljanja posla, napredovanja u njemu. Rukometaši koji pripadaju estetskom vrednosnom tipu, kao razlog otpočinjanja obrazovanja i uključivanja u obrazovnu aktivnost, navode 'uživanje' u samom procesu učenja. Rukometaši, koji pripadaju društvenom vrednosnom tipu, skloni su da kao skromna procenjuju svoja kulturno- estetska znanja, znanja teorijske i praktične prirode, znanja o društveno-ekonomsko-političkim zbivanjima, zatim znanja vezana za domaćinstvo, roditeljstvo, hobi aktivnosti, način organizovanja i provođenja slobodnog vremena i znanja povezana sa poslom. Rukometaši koji pripadaju religijskom vrednosnom tipu, smatraju da malo znanja poseduju iz oblasti šire profesionalne kulture, zatim o društveno- ekonomsko-političkim zbivanjima. Rukometaši, dakle, pozitivno vrednuju obrazovanje i poseduju obrazovne potrebe i želju da svoje obrazovanje učine 'višim' i kvalitetnijim, s čim, u kulturno obrazovnom radu sa njima stručnjaci, treba da 'računaju'.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Reforma obrazovanja u Republici Srbiji: prvi koraci i predstojeći izazovi. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Izveštaj
Bačanac, L. (2001) Karakteristike intelektualnih sposobnosti sportista sportskih igara. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarski rad
Despotović, M.L. (2000) Igra potreba - andragoške varijacije. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Đukić, M., Kovač, J., Kovač, M. (1993) Modeli takmičarske aktivnosti rukometnih ekipa u fazi odbrane. u: Stručni skup - 'Modelovanje…', Novi Sad: FFK, saopštenje
Evropska komisija (2005) Obrazovanje u Evropi - različiti sistemi, zajednički ciljevi za 2010. godinu. Pedagogija, 60 (2), 256-271
Fulgozi, K. (1995) Rukomet - leksikon stručnih termina. Beograd: Sportski savez
Fulgozi, K. (1995) Rukomet - opšta teorija i metodika treninga. Beograd: Sportski savez
Galić, M. (1995) Kultura i fizička kultura. Novi Sad: Svetovi
Galić, M. (2005) Pedagogija sporta. Beograd: Bojs
Galić, M.B. (1999) Zašto čovek uči - interesovanja i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Galić, M.B. (2008) Sportisti i obrazovanje. Beograd: M. Galić
Grandić, R. (1997) Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Havelka, N., Lazarević, L. (1981) Sport i ličnost. Beograd: Sportska knjiga
Havelka, N.N. (1975) Istraživanje vrednosti kod nas. Psihologija, vol. 8, br. 3-4, str. 139-150
Heler, A.F. (1981) Vrednosti i potrebe. Beograd: Nolit
Ilić, D. (2008) Vrsta i nivo obrazovanja aktivnih rukometaša u Republici Srbiji. u: Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Sport, fizička aktivnost i zdravlje, (XVI), Novi Sad
Ilić, D. (2009) Identifikacija darovitih učenika u školi za sport - rukomet kroz nastavu fizičkog vaspitanja. Beograd: FSFV, Zbornik radova
Kačavenda, N.M. (1983) Vrednosne orijentacije odraslih i obrazovanje - ka ispitivanju odnosa - vrednosne orijentacije odraslih - izbor sadržaja obrazovanja. Beograd: Prosvetni pregled
Lazarević, B.K. (2007) Obrazovanjem do rekreacije. Beograd: Društvo za obrazovanje odraslih
Lazarević, L. (1994) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd
Leskošek, J. (1980) Teorija fizičke kulture. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije
Olport, G., Vernon, F.E., Lindzi, G. (1999) Priručnik - Studija vrednosti, Skala za merenje dominantnih interesovanja ličnosti. Beograd: Institut za psihologiju, treće izdanje - šapilografisani materijal
Olport, G.V. (1969) Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Oljača, M.Đ. (1992) Samoobrazovanje i samorazvoj odraslih. Novi Sad: Institut za pedagogiju
Pejatović, A.P. (1992) Međuzavisnost vrednosnih orijentacija i obrazovnih potreba odraslih. Beograd: Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju, magistarski rad
Rakočević, L.B. (2005) Uticaj psiholoških karakteristika na sportsku uspešnost rukometašica. Beograd: FFK, magistarski rad
Savićević, D.M. (1989) Koncepcija obrazovnih potreba u andragogiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Savićević, D.M. (1991) Savremena shvatanja andragogije. Beograd, itd: Prosveta
Stefanović, Đ., Jakovljević, S. (2004) Tehnologija sportskog treninga. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Šibila, M. (2004) Rukomet. Ljubljana: Fakultet za šport
Tanović, A. (1972) Vrijednost i vrednovanje - prilog proučavanju aksiologije. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Vuleta, D., Milanović, D. (2004) Rukomet - znanstvena istraživanja. Zagreb: Kineziološki fakultet