Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
Norma
2009, vol. 14, br. 2, str. 201-210
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
Motivacija u osnovnom matematičkom obrazovanju
OŠ 'Mihajlo Pupin', Beograd

Sažetak

U okviru ovog rada teorijski je analiziran fenomen motivacije, s posebnim osvrtom na motivaciju u nastavi matematike. Izneti su primeri koji bi trebalo da podstaknu nastavnike matematike da koriste sva dostupna sredstva i aktivnosti, kako bi nastavu učinili privlačnijom i zanimljivijom, kako bi se poboljšao kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, razvila učenikova radoznalost i ostvario veći stepen produktivnog mišljenja.

Ključne reči

Reference

Bulajić, N.J. (1990) Motivacija za učenje. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Dejić, M., i dr. (2009) Matematička darovitost i kreativnost. Pančevo: Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin
Dejić, M., Egerić, M.R. (2003) Metodika nastave matematike. Jagodina: Učiteljski fakultet
Havelka, N. (1996) Motivacija i kvalitet u obrazovanju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lalić-Vučetić, N. (2007) Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Olport, G.V. (1969) Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Perške, J.P., Klepić, D. (1992) Moja matematika za školu i kviz. Kovin: Dečija knjiga
Pikover, K. (2007) Strast za matematikom. Beograd: NNK, prevod sa engleskog
Suzić, N. (2000) Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet
Trebješanin, B. (2009) Motivacija za učenje. Beograd: Učiteljski fakultet
Zech, F. (1998) Grundkurs Mathematikdidaktik: Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik. Weinheim-Basel: Beltz Verlag, I