Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2018, vol. 15, br. 3, str. 113-128
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/04/2019
doi: 10.5937/MegRev1803113D
Creative Commons License 4.0
Ekonomski aspekti korporativne bezbednosti
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd + Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd

e-adresa: djivica@gmail.com, ratko_ljubojevic@yahoo.com

Sažetak

Nakon pada Berlinskog zida i raspada istočnog bloka kao sastavni deo tranzicionih procesa, skoro neprimetno, odvijao se i proces demontaže države blagostanja. Ovaj proces je minimizirao uticaj institucionalnih mehanizama u svim sferama ljudskih aktivnosti, kako u tranzicionim, tako i u razvijenim kapitalističkim zemljama. Proces posebno dolazi do izražaja u sferi socijalne politike, ali i u uslovima poslovanja privrednih subjekata. Privredni subjekti pod pritiskom globalizacije, koja je bazirana na liberalizaciji trgovine i poslovanja, gube zaštitu državnih institucija koja je ranije postojala. Taj podrazumevani privilegovani položaj na domaćem tržištu i zaštita poslovnog sistema od neprijateljskog delovanja konkurencije postaje prošlost. Nove poslovne prilike koje nudi globalno tržište sa sobom nose i nove izazove u pogledu uspešnosti poslovanja i opstanka na tržištu. Korporacije su prinuđene da prilikom planiranja i realizacije poslovanja vode računa o većem broju parametara koji utiču na rezultate njihovih aktivnosti. U datim okolnostima je veoma važno voditi računa o ekonomskom ambijentu i uslovima rada, kako korisnika njihovih usluga, tako i zaposlenih u sistemu. Koncept ljudske bezbednosti daje dobar analitički okvir za razumevanje novih uslova i prepoznavanje najvažnijih faktora za uspešnost poslovanja korporacija.

Ključne reči

ekonomska bezbednost; korporativna bezbednost; koncept ljudske bezbednosti

Reference

Arefyeva, O. (2004) Environmental Factors Determining Economic Security of Businesses and Its Elements. Problems and Perspectives in Management, 205-210; 2
Baylis, J., Smith, S. (2005) The Globalization of World Politics: An introduction to international relations. New York: Oxford university press
Crump, J. (2015) Corporate Security Intelligence and Strategic Decision Making. Boca Raton: CRC Press Taylor and Francis Group
Đorđević, I.Lj. (2013) Ljudska bezbednost - globalni kontekst i primena u Srbiji. Beograd: Institut za uporedno pravo
Ianioglo, A., Polajeva, T. (2016) Origin and Definition of the Category of Economic Security of Enterprise. Vilnius Gediminas Technical University
Ivandić-Vidović, D., Karlović, L., Ostojić, A. (2011) Korporativna sigurnost. Zagreb: Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS)
Stajić, L. (2015) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
Stojanović, M., Pavlović, D. (2014) Ekonomska bezbednost poslovanja. Beograd: Škola plus
Transparentnost Srbija (2017) Saopštenje za javnost - Indeks percepcije korupcije Transparency International - stagnacija na listi, odsustvo suštinskog napretka u stvarnosti. Beograd, Januar 2017, http://www.transparentnost.org. rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2016_saopstenje_srpski_januar_2017. pdf (03.01. 2018.)
Trivan, D. (2012) Korporativna bezbednost. Beograd: Dosije studio
UNDP (1994) Human Development Report. New York - Oxford: Oxford University Press
Walby, K., Randy, L.K., ur. (2014) Corporate security in the 21st century theory and practice in international perspective. New York-Hampshire: Palgrave Macmillan