Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 8 od 62  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2016, vol. 63, br. 2, str. 471-484
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/07/2016
doi: 10.5937/ekoPolj1602471P
Creative Commons License 4.0
Inovirano prečišćavanje otpadnih voda kao preduslov za korišćenje mulja u poljoprivredi
aTax Administration, Ministry of Finance, Subotica
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
cUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresa: piukovic.b@gmail.com, zeljko.vojinovic@ef.uns.ac.rs, pvukadinovic@singidunim.ac.rs

Sažetak

Ovaj rad se zasniva na istraživanju koje je sprovedeno u preduzećima za vodosnabdevanje koja se nalaze na području Vojvodine u R. Srbiji. U radu je predstavljen inovirani model prečišćavanja otpadnih voda iz razloga što se sa problemom prečišćavanja otpadnih voda i odlaganjem mulja koji nastaje nakon prečišćavanja susreće R. Srbija kao i mnoge zemlje u regionu ali i šire. Cilj ovoga rada je da ukaže kako se pravilnim prečišćavanjem otpadnih voda kao i pravilnim tretmanom mulja koji nastaje nakon prečišćavanja, može doći do mulja koji ima vredna poljoprivredna svojstva. Ovaj rad želi da podstiče ispravnu primenu mulja u poljoprivredi u skladu sa Direktivom 86/278/ EEC, koja je doneta od strane Saveta Evropske zajednice a kojom se želi opravdano podsticati primena mulja u poljoprivredi uz obezbeđenje da se ispravno koristi.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019 godine. Sl. glasnik RS, br. 29
*** Direktiva Saveta o zaštiti životne sredine, a posebno zemljišta, pri korišćenju kanalizacionog mulja u poljoprivredi 86/278/EEC. Savet Evropske zajednice
Ahmetagić, E., Piuković, B., Lukić, D. (2011) Business process management and organization innovativeness: Strategic management. International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol.16, No 4, pp 37-44
Anupindi, R., Chopra, S., Deshmukh, D.S., van Mieghem, J.A., Zemel, E. (2012) Managing business process flows. New Jersey: Pearson
Bogdаnović, S. (2005) EU Framework Directive on Water. Novi Sad: Yugoslav Association for Water Law
Bosilj-Vukšić, V., Hernaus, T., Kovačič, A. (2008) Upravljanje poslovnim procesima organizacijski i informacijski pristup. Zagreb: Školska knjiga
Buh, B., Kovačič, A., Štemberger, M.I. (2015) Critical success factors for different stages of business process management adoption - a case study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1): 243-258
Draker, P. (2002) Upravljanje u novom društvu / Managing in the next society. Novi Sad: Adižes
Janićijević, N. (2010) Procesni pristup u organizacionoj analizi i promenama. Ekonomika preduzeća, vol. 58, br. 7-8, str. 305-316
Karlović, E. (2010) Muljevi od prečišćavanja komunalnih otpadnih voda - legislativa, korišćenje i tretman muljeva. available at: http://www.cecra.dh.pmf.uns.ac.rs/pdfww2010/ELVIRA%202010%20MULJEVI%20OD.pdf
Kuhn, T. (2011) Wettbewerbsfahig dank Business Analyse. Journal Zeitschrift Führung und Organisation
Lukić, D. (2008) Vodosnabdevanje - razvojne mogućnosti i primena benčmarkinga. Sombor: Memorija
Ostroff, F. (1999) The horizontal organization. New York: Oxford University Press
Piukovic, B. (2013) Upravljanje poslovnim procesima u javnim komunalnim preduzećima za vodosnabdevanje. Novi Sad: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press
Radosevic, M., Baosic, M., Caric, M., Jovanovic, V., Dalibor, B., Bojic, Z., Avramovic, N. (2014) Implementation of Business Process Reengineering in Human Resource Management. Engineering Economics, Vol. 25, No. 2, pp. 211-222
Rentzhog, O. (2000) Temelji preduzeća sutrašnjice. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Scheer, A.W., Feld, T., Casper, R. (2012) IM die fachzeitschrift für information management und consulting. Available at: http://www.scheer-management.com/wp-content/uploads/2012/07/IM-2012-Ausgabe2-Senderdruck_DE_Homepage.pdf
Šišić,, Bikić.M.F., Avdić, N. (2015) Ekološki prihvatljivi načini zbrinjavanja muljeva zaostalih na komunalnim uređajima za prečišćavanje otpadnih voda. Available at: http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202015/075-Q15-061.pdf
Thomas, J.D., Griffin, M.P. (1996) Coordinated supply chain management. European Journal of Operation Research / EJOR, 94, 1-15
Žabjek, D., Kovačič, A., Štemberger, I.M. (2008) Business process management as an important factor for a successful ERP system implementation. Economic Research, Vol.21, no.4. pp.1-18. Avaiable at: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60008