Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 9 od 59  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 4, str. 21-34
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ekonomika1504021K


Upravljanje poslovnim procesima u hotelskoj industriji - predlog okvira za operativne procese
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bState University of Novi Pazar, Department of Economic Sciences, Novi Pazar
cFaculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

e-adresa: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs, ekahrovic@np.ac.rs, tanja.stanisic@gmail.com

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak

Cilj ovog rada jeste razvijanje okvira poslovnih procesa hotelskih preduzeća. Pomenuti okvir će omogućiti preduzećima koja se bave hotelskim biznisom i pružanjem usluga smeštaja da realizuju svoje aktivnosti iz ugla poslovnih procesa umesto ugla poslovnih funkcija. Implementacija procesne orijentacije kod hotelskih preduzeća može uticati na eliminisanje nedostataka funkcionalnog organizovanja. Transformacija hotelskih organizacija prema sistemu upravljanja korišćenjem poslovnih procesa naglašava potrebu da se napusti funkcionalna organizaciona struktura u hotelskim preduzećima, i usmeri pažnja menadžmenta ka različitim vrstama poslovnih procesa: operativnim poslovnim procesima, upravljačkim poslovnim procesima i procesima podrške. Operativni procesi su potpuni, dinamički koordinirani i merljiv skup aktivnosti ili logički povezanih zadataka koji koriste jedan ili više ulaza i proizvode usluge, istovremeno stvarajući vrednost za hotelske goste. Ovaj rad razvija klasifikaciju operativnih poslovnih procesa na: proces hotelskog domaćinstva, proces snabdevanja neophodnim inputima, proces prijema i ispraćaja gostiju i proces proizvodnje i servisiranja hrane i pića. Predložene grafičke interpretacije su veoma korisne za hotelske menadžera u Srbiji, jer oni naglašavaju potrebu za većom primenom procesnog pristupa u upravljanju u svakodnevnim poslovnim aktivnostima i efektivnom donošenju odluka.

Ključne reči

Reference

Barjaktarović, D. (2013) Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Burton, R.M., Obel, B., DeSanctis, G. (2011) Organizational Design - a step by step approach. Cambridge University Press
Byrne, J.A. (1993) The Horizontal Corporation. Business Week, dec.20
Cerović, Z. (2010) Hotelski menadžment. Sveučilište u Rijeci
Davenport, T.H., Short, J.E. (1990) The new industrial engineering. Sloan Management Review, Summer, str. 11-27
Galbraith, J.R. (2005) Designing the customer-centric organization: A guide to strategy, structure and process. San Francisco: Jossey-Bass
Gardner, R.A. (2004) The process-focused organization: A transition strategy for success. Milwaukee: ASQ Quality Press
Hammer, M., Stanton, S. (1999) How Process Enterprises Really Work. Harvard Business Review, 77 (6); 108-118
Hammer, M.H., Champy, J. (1993) Reenginnering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York, NY: Harper Business
Hammer, M. (1996) Beyond reengineering: How the process-centered organization is changing our work and our lives. London: Harper Collins Business
Harmon, P. (2003) Business process change: A manager's guide to improving, redesigning, and automating processes. San Francisco: Morgan Kaufman Publishers
Harrington, J. (2006) Process Management Excellence - The Art of Excelling in Process Management. California: Paton Press LLC
Keen, P.G.W. (1997) The Process Edge-Creating Value Where It Counts. Boston, MA: Harvard Business School Press
Krstić, B., Jovanović, S., Kahrović, E. (2012) Process-oriented enterprise as a determinant of organization behavior in contemporary business term. Actual Problems of Economics, 11 (137); 369-379
Krstić, B., Kahrović, E. (2015) Business process outsourcing as a tool for improving enterprise efficiency. Ekonomika, vol. 61, br. 3, str. 31-41
McCormack, K., Johnson, W. (2001) Business Process Orientation: Gaining the E-business Competitive Advantage. Boca Raton, FL: St Lucie Press
Mohrman, S.A., Cohen, S.G., Mohrman, A.M. (1995) Designing Team-Based Organizations - New Forms for Knowledge Work. San Francisco: Jossey-Bass
Nebel, E.C., Rutherford, D., Schaffer, J.D. (1994) Reengineering the Hotel Organization. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 35(5): 88-95
Ostroff, F. (1999) The Horizontal Organization. Oxford: Oxford University Press
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press
Rummler, G.A., Ramias, A., Rummler, R.A. (2009) White Space Revisited: Creating Value Through Process. San Francisco, CA: Pfeiffer
Rutherford, D., O'fallon, M. (2010) Hotel Management and Operation. John Wiley & Sons, Inc
Stalk, G., Black, E. (1994) The Myth of the Horizontal Organization. Canadian Business Review, 21(4); 26-29
Stutts, A.T., Worton, J.F. (2006) Hotel and Lodging Management: An Introduction. John Wiley & Sons, Inc
Weske, M. (2012) Business Process Management Architectures. u: Business Process Management, : 333-371