Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 1, str. 569-590
Međunarodni aspekt razvrstavanja ugostiteljskih objekata za smještaj u zemljama okruženja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor, Crna Gora
Ključne reči: klasifikacija; kategorizacija; ugostiteljski objekat za smještaj
Sažetak
Razvrstavanje (klasifikacija) ugostiteljskih objekata za smještaj predstavlja nužnost savremenog razvoja ugostiteljstva i vrši se na osnovu djelovanja različitih faktora. Kao otvoreni proces podjele smještajnih objekata na vrste, razvrstavanje ugostiteljskih objekata za smještaj obezbjeđuje transparentnost na tržištu, bolju statističku evidenciju, a ca procesom kategorizacije koji vrši dalju sistematizaciju i tržišnu verifikaciju istih omogućava i bolje sagledavanje i shvatanje tržišta od strane potrošača pri izboru adekvatne usluge. S obzirom da se institucije koje propisuju ove norme u okviru jedne zemlje međusobno razlikuju, u zavisnosti od vrsta i broja smještajnih objekata koji se mogu naći u privatnom i državnom vlasništvu, postoje razna sistemska rješenja klasifikacije i kategorizacije u svijetu. Za zemlje okruženja karakterističan je zakonodavni pristup koji podrazumijeva aktivnu ulogu države i resornog ministarstva, a pošto je posljednjih godina došlo do izmjena i dopuna odgovarajućih zakona i pratećih propisa, kao odraz konstantnih promjena na tom polju i težnji ka usaglašavanju postojeće ponude ugostiteljskih objekata za smještaj sa evropskim i svjetskim standardima, iskristalisala se potreba za njihovim prikazom i analizom.
Reference
*** (2008) Pravilnik o kategorizaciji smještajnih objekata. Uradni list RS, št. 62
*** (2000/2004/2008) Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima i minimalnom obimu usluga za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Uradni list RS, št. 88/00, 114/04 i 52/08
*** (2010) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 68/10 i br. 70/10
*** (2000) Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj. Sl. glasnik RS, br. 41
*** (2002) Zakon o turizmu. Službeni list RCG, br. 32
*** (2009-2010) Zakon o turizmu. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 36/2009 i 88/2010
*** (2009) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2009. godine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 32
*** (2007) Zakon o ugostiteljstvu iz 2007 godine. Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2007 od 12. 10
Kosar, L. (2008) Hotelijerstvo II. Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
Kosar, L. (2002) Hotelijerstvo - teorija i praksa. Beograd: Viša hotelijerska škola
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1101569D
objavljen u SCIndeksu: 27.09.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman