Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2019, vol. 61, br. 2, str. 46-67
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/09/2019
doi: 10.5937/bezbednost1902046L
Droge za silovanje - pojedini kriminalistički aspekti, informisanost i stavovi mladih
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: oliver.lajic@kpu.edu.rs, valentina.baic@kpu.edu.rs, milanoljaca@ff.uns.ac.rs

Projekat

Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak

Silovanje je oduvek privlačilo pažnju opšte i stručne javnosti, u prvom redu zbog činjenice da predstavlja najgrublji vid napada na seksualni integritet pojedinca, uz čestu upotrebu nasilja visokog intenziteta. Međutim, u savremeno doba, opšti tehničko-tehnološki kao i farmakološki napredak doveli su do toga da fizičko nasilje može biti isključeno u značajnom broju izvršenih silovanja, pri čemu se otpor žrtve unapred sprečava hemijskim supstancama senzornih svojstava pogodnih za primenu bez znanja žrtve. Štaviše, te supstance stvaraju amneziju kod žrtava, tako da po pravilu izostaju i prijavljivanje dela i dalje mere prema učiniocima, što ovakav način kriminalnog delovanja čini još opasnijim. U tom svetlu, nakon kratkog pregleda svojstava tih supstanci i nekoliko relevantnih krivičnopravnih i kriminalističkih napomena, autori iznose rezultate istraživanja vezanog za upoznatost mladih, kao najugroženijeg dela populacije, sa postojanjem tzv. droga za silovanje, njihovim izgledom i svojstvima, eventualnim iskustvima i načinima odbrane od potencijalnih napasnika. U istraživanju sprovedenom tokom 2018. godine na uzorku od preko 200 ispitanika analizirani su relevantni stavovi studenata medicinskog i filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu. Rezultati istraživanja govore o načelnoj upoznatosti s ovim fenomenom, uz slabije poznavanje detalja i značajna odstupanja u datim odgovorima na pojedina pitanja s obzirom na pripadnost studenata odgovarajućem fakultetu, odnosno univerzitetu.

Ključne reči

droge za silovanje; stavovi mladih; rohipnol; GHB; ketamin

Reference

Alempijević, Đ., Savić, S., Stojanović, J., Spasić, A. (2007) Seksualno napastvovanje olakšano supstancama. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 135, br. 3-4, str. 240-242
Baić, V., Kolarević, D., Ranković, M. (2018) Sociodemografske karakteristike izvršilaca krivičnog dela silovanja. u: Tematski zbornik radova 'Forenzički metodi u kriminalistici', Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 255-272
Bošković, M. (2007) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Feješ, I., Lajić, O. (2014) Kriminalistička metodika. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Marinković, D., Lajić, O. (2016) Kriminalistička metodika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Marinković, D. (2012) Kriminalistički relevantne klasifikacije silovanja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 2, str. 53-71
National Institute on Drug Abuse (2014) Drug facts: Club Drugs (GHB, Ketamine, and Rohypnol)
Olszewski, D. (2009) Sexual assaults facilitated by drugs or alcohol. Drugs: education, prevention and policy, 16(1): 39-52
Russo, L. (2000) Date rape: A hidden crime. Trends & issues in crime and criminal justice, No. 157. Australian Institute of Criminology, Canberra
Slavikovski, L. (2018) Znanja, iskustva i stavovi studenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom nasilju. (diplomski rad), https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:069392
Stanković, M., Miljković, S., Grbeša, G., Višnjić, A. (2009) General characteristics of adolescent sexual behavior: National survey. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 137, br. 7-8, str. 409-415
Stojanović, Z. (2016) Silovanje bez prinude - usaglašavanje KZ Srbije sa članom 36 Istanbulske konvencije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 1, str. 1-23