Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2016, vol. 50, br. 1, str. 59-89
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 09/03/2017
doi: 10.5937/socpreg1601059B
Creative Commons License 4.0
Faktori maloletničkog kriminaliteta - značajniji egzogeni faktori i njihove praktične implikacije u sudskom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Ponašanje maloletnika, naročito ono nedozvoljeno je uvek u centru pažnje naučne, stručne i opšte javnosti iz razloga što je ono pokazatelj uspešnosti mera kojima se jedno društvo brine o mladima. Iako negativan deo društvene stvarnosti, maloletnički kriminalitet zaslužuje posebnu pažnju iz razloga što je vraćanje maloletnika na 'pravi put' dozvoljenog i očekivanog ponašanja primaran i odgovoran zadatak svakog društva. Kategoriju maloletnika čine lica sa posebnom psiho-fizičkom strukturom s obzirom na stepen razvoja u kome se nalaze, izuzetno osetljivi, sa intenzivnim emocionalnim procesima, i izloženi uticaju brojnih faktora, od kojih neki od njih mogu da doprinesu i njihovom eventualnom društveno neprihvatljivom ponašanju. Polazeći od osnovnih pitanja u vezi sa maloletničkim kriminalitetom, a kroz analizu rezultata empirijskog istraživanja, autori ovog rada su izveli određene zaključke o etiologiji maloletničkog kriminaliteta i faktorima koji doprinose ovoj negativnoj društvenoj pojavi.

Ključne reči

maloletnici; delinkvencija; faktori; ličnost maloletnika; društvo

Reference

*** (2008/2012) Pavilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad. Službeni glasnik RS, broj 59, 37/2010, 39/2011 - dr.pravilnik i 1-dr.pravilnik
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
Bačić, F. (1980) Krivično pravo - opći dio. Zagreb
Bošković, M. (2011) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Bošković, M., Marinković, D. (2015) Socijalna patologija. Novi Sad
Darvin, Č. (2009) O postanku vrsta. Novi Sad
Drakić, D. (2007) Neuračunljivost. Novi Sad
Drakić, D. (2010) O krivičnoj odgovornosti maloletnika. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fuko, M. (1990) Psihijatrijska moć. u: Predavanja, Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Fuko, M. (1990) Nenormlani. u: Predavanja, Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Gardner, H. (2011) Frames od mind: The theory of multiple intelligences. New York, 3rd edition
Jašović, Ž.B. (1991) Kriminologija maloletničke delinkvencije. Beograd
Kapor-Stanulović, P. (1988) Na putu ka odraslosti - psihički razvoj i psihosocijalni aspekti zdravlja mladih. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lazić, M.A. (2010) Maloletnici, mlađi punoletnici i krivično-pravna zaštita dece i maloletnika - komparativni prikaz. Beograd, magistarski rad
Perić, O. (1990) Pokret nove društvene odbrane i krivičnopravni položaj maloletnika. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 88
Perić, O. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd
Samardžić, S. (2011) Univerzalna donja starosna granica sposobnosti za krivičnu odgovornost. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 441-457
Simović, M. (2012) Vaspitne mjere kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta maloljetnika. Banja Luka
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1988) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2013) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet