Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2014, vol. 31, br. 10-12, str. 30-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/05/2015
doi: 10.5937/ptp1412030P
Porodica i nezaposlenost - stanje i perspektive u AP Vojvodini
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresa: pocucabmilan@gmail.com

Projekat

br. 114-451-3609/2013-02: Rešavanje problema nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine - odgovor na socijalna raslojavanja uzrokovana globalnom recesijom

Sažetak

U Srbiji danas gotovo 30% porodica živi bez ikakvih primanja. Nezaposlenost je izvor najvećeg broja poremećaja, po nekim autorima to je izvor svih patologija koje degradiraju ličnost čoveka. Da bi došlo do korenitih promena, očuvanja tradicionalne srpske porodice i kvalitetnog sistema vrednosti, neophodna je edukacija, i to od osnovne škole, kako dece, tako i roditelja jer u velikom broju slučajeva oni ne znaju da primete problem, pa shodno tome ne znaju ni da se adekvatno odnose prema njemu. U radu autor analizira odnos između porodice i društvenog fenomena nezaposlenosti pre svega kroz uticaj na decu u porodici. Rad je baziran na istraživanju koje je sprovedeno na teritoriji AP Vojvodine. Kroz zaključke autor daje predloge, koji bi u budućnosti trebali dovesti do stabilizacije poljuljane uloge porodice u našem društvu.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Projekat Vlade Republike Srpske - provođenje istraživanja i izrada strategije za razvoj strategije u Republici Srpskoj. Banja Luka
Arandarenko, M., Nojković, A. (2007) Pregled tržišta rada u Srbiji. Beograd, oktobar
Bjelajac, Ž., Zirojević-Fatić, M. (2012) u: Organizovani kriminalitet izazov XX veka, zbornik radova, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bjelajac, Ž., Matijašević, J., Počuča, M. (2012) Značaj edukacije mladih o zloupotrebama opojnih droga. Pedagoška stvarnost, vol. 58, br. 3, str. 401-414
Bjelajac, Ž., Matijašević, J., Počuča, M. (2012) Značaj edukacije mladih o zloupotrebama na Internetu. Pedagoška stvarnost, vol. 58, br. 2, str. 207-220
Bošković, M. (2006) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Bošković, M. (2002) Socijalna patologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Draškić, M.M. (2007) Porodično pravo i prava deteta. Beograd: Sl. Glasnik
EBRD (2010) Transition report 2010
Jerotić, V. (2006) čemu nas uči prenatalna psihologija. u: Prvi nacionalni kongres o deci i nartalitetu u Srbiji, Beograd, zbornik radova
Kovaček-Stanić, G. (2002) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Marinković, I. (2013) Popis stanovništva 2011. osnovne strukture populacije Srbije. Demografski pregled, (47)
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (2011) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011 godinu. Beograd, januar
Penev, G., Marinković, I. (2012) Prvi rezultati popisa stanovništva 2011 i njihova uporedivost s podacima prethodna dva popisa. u: Demografija, Knjiga IX
Pinters, W. (2006) Grundendanken und perspektiven einer Europaisierung des familien und Erbect-Teil I Fam RZ 6
Počuča, M. (2011) Izdržavanje maloletnog deteta od strane roditelja. Pedagoška stvarnost, vol. 57, br. 1-2, str. 48-62
Republički zavod za statistiku (2010) Anketa o radnoj snazi za 2008., 2009. i 2010. godinu
Republički zavod za razvoj Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije, 2007-2012
Savez samostalnih sidikata Srbije (2012) Analiza osnovnih makreoekonomskih pokazatelja u Republici Srbiji 2007-2012. Beograd
Šarkić, N., Počuča, M. (2013) Ovlašćenja Centara za socijalni rad u porodično pravnoj materiji po odredbama Zakona o vanpraničnom postupku. Pravni život, (10)
Šarkić, N. (2009) Sistem porodičnopravne zaštite u Srbiji zbornik radova. Beograd: Glosarijum
Vasić, V., Tanconi, M., Ognjenović, K. (2011) Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba tržišta rada u Republici Srbiji. Beograd
Vlada Republike Srbije (2011) Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. godine. Beograd, maj
World Bank (2010) Doing Business 2010
World Economic Forum (2010) Global Competitiveness Index 2010-2011