Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2013, vol. 85, br. 9, str. 459-469
jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
objavljeno: 23/12/2013
doi: 10.5937/gakv1309459B
Krivično delo razbojništvo sa posebnim osvrtom na obim, dinamiku i strukturu na području PU Novi Sad
aCentar za osnovnu policijsku obuku, Sremska Kamenica
bNovi Sad

Sažetak

Krivično delo razbojništvo, kao složeno krivično delo, najtipičniji je oblik klasičnog imovinskog kriminaliteta sa izraženim elementom nasilja. Imovinski kriminalitet je skup kriminalnih aktivnosti kojima se napada tuđa imovina u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Ova vrsta kriminaliteta spada u klasični kriminalitet i nju poznaju sve društveno-ekonomske formacije. Imovinski delikti po svojoj učestalosti predstavljaju najčešći vid krivičnih dela i njihov broj u ukupnom kriminalitetu premašuje polovinu svih izvršenih krivičnih dela. Rad predstavlja pokušaj da se doprinese što boljem i sveobuhvatnijem sagledavanju krivičnih dela razbojništava koja u poslednje vreme zauzimaju procentualno visoko mesto na lestvici ukupnog broja izvršenih krivičnih dela u Republici Srbiji. Takođe, u ovom radu autori se osvrću na pojam i karakteristike krivičnog dela, načine saznanja i razjašnjavanja, odnosno rasvetljavanja. Poseban osvrt je učinjen u odnosu na obim, dinamiku i strukturu krivičnih dela razbojništava za područje PU Novi Sad u periodu od 2006. do 2010. godine.

Ključne reči

Reference

*** (2005-2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 85/05, 88/05-ispr., 107 /05-ispr., 72/09, 111/09 i 121/12
Bošković, M. (2007) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Bošković, M., Banović, B. (2001) Kriminalistika - metodika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đurđić, V.D., Jovašević, D. (2010) Krivično pravo. Beograd, Posebni deo
Ignjatović, A. (2007) Krivično pravo - posebni deo. Novi Sad: Privredna akademija
Jovanović, L., Jovašević, D. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Policijska akademija, II
Kraus, B., Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, Lj., Đorđević, M. (1981) Komentar Krivičnog zakona SRS i SAP Kosova i SAP Vojvodine. Beograd: Savremena administracija
Nešić, L.J. (1998) Krivično pravo. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Petrović, A. (1981) Kriminalistička metodika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Vodinelić, V. (1984) Kriminalistika. Beograd: Savremena administracija