Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2013, vol. 30, br. 4-6, str. 1-13
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Krivično-pravni i kriminalistički aspekti razbojničkih krađa
Centar za osnovnu policijsku obuku, Sremska Kamenica

e-adresa: radebogojevic@sbb.rs

Sažetak

U ovom radu autor se osvrće na pojam i karakteristike, način saznanja i razjašnjavanja krivičnog dela razbojnička krađa sa posebnim osvrtom na obim, dinamiku i strukturu za područje PU Novi Sad u periodu od 2006. do 2010. godine. Krivično delo razbojničke krađe, kao složeno krivično delo, je uz krivično delo razbojništva, najtipičniji oblik profesionalnog kriminaliteta. Ovo krivično delo, spada u grupu krivičnih dela protiv imovine. Krivična dela protiv imovine spadaju u kategoriju klasičnih krivičnih dela tzv. opšti kriminalitet. Zajedno sa još nekim grupama krivičnih dela, ova vrsta krivičnih dela, je poznata i u najstarijem krivičnom zakonodavstvu. Imovinska krivična dela prema vrsti možemo razvrstati na: klasična imovinska dela, dela sa elementom fizičkog nasilja, prevarena dela i dela bez motiva koristoljublja. U imovinska dela sa elementom fizičkog nasilja spadaju najteži oblici ove vrste krivičnih dela kod kojih su fizička sila i pretnja prema žrtvi metod i sredstvo izvršenja dela (razbojništvo, razbojnička krađa, iznuda i ucena). Rad predstavlja pokušaj da se doprinese što boljem sagledavanju krivičnog dela razbojničke krađe koje u poslednje vreme zauzima zavidno mesto u nomenklaturi ukupnog broja izvršenih krivičnih dela u Republici Srbiji. Radi analize obima, dinamike i strukture ove vrste krivičnog dela, urađeno je studijsko istraživanje1 na području Policijske uprave u Novom Sadu, za period od 2006. do 2010. godine.

Ključne reči

Reference

*** (2005-2012) Krivični Zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09 i 121/12
*** (2008) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Službeni glasnik RS, br. 97
Bošković, M. (2007) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Bošković, M., Banović, B. (2001) Kriminalistika - metodika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đurđić, V., Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Nomos
Ignjatović, A. (2007) Krivično pravo - posebni deo. Novi Sad: Privredna akademija
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Policijska akademija, II
Nešić, L. (1998) Krivično pravo. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Perišić, J. (2011) Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom sa posebnim osvrtom na uticaj odluke o oduzimanju imovine na porodicu okrivljenog. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 64-84
Prelević, S. (2011) Poslovna etika - paradoks ili neminovnost?. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 36-55
Srzentić, N., i dr., ur. (1981) Komentar krivičnih zakona SR Srbije, SAP Kosova i SAP Vojvodine. Beograd: Savremena administracija