Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2015, vol. 70, br. 4, str. 673-680
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/11/2015
doi: 10.5937/tehnika1504673K
Uticaj taktika upravljanja od strane kontrole letenja na efikasnost funkcionisanja aerodroma
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sažetak

Predmet istraživanja u ovom radu predstavlja uticaj načina upravljanja saobraćajem na manevarskim površinama aerodroma, kao i vazdušnom prostoru u neposrednoj okolini aerodroma, od strane kontrole letenja, na efikasnost funkcionisanja aerodroma. U tu svrhu predložene su mere neefikasnosti obavljanja saobraćaja: vremenska, potrošnje goriva i emisije gasova. Izvršeni su eksperimenti za aerodrom pretpostavljene konfiguracije i saobraćajne potražnje, za različite taktike upravljanja od strane kontrole letenja, korišćenjem simulacionog modela SIMMOD. Dobijeni rezultati su analizirani i izvedeni su određeni zaključci.

Ključne reči

upravljanje vazdušnim saobraćajem; aerodromi; efikasnost

Reference

*** (2009) EEC, AEM - Advanced emission model. Bretigny, France, III Release 2. O User Guide, Version 1. 2
EEC (2013) Challanges of growth 2013: Summary report
EEC (2014) Performance review report: An assessment of atm in Europe during the calendar year 2013. Performance Review Commission
Horonjeff, R., et al. (2010) Planning and design of airports. Mc Grow Hill, Fifth edition
ICAO ICAO aircraft engine emissions databank. http://easa.europa.eu/environment/edb/aircraft-engi-ne-emissions.php
Janić, M. (2010) Developing an indicator system for monitoring, analyzing and assessing airport sustainability. EJTIR, September pp. 206-229
Reynolds, T. (2009) Development of flight inefficiency metrics for environmental performance assessment of atm. Napa, California, USA
SESAR (2012) The roadmap for sustainable air traffic management: European atm master plan. Edition 2, October