Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Kultura
2014, br. 142, str. 229-242
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/08/2014
doi: 10.5937/kultura1442229j
Umetničko obrazovanje - neizostavan deo savremenog kurikuluma
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

Sažetak

U savremenom društvu deca rastu okružena vizuelnim senzacijama. Učenici zbog toga pozitivno reaguju čim imaju mogućnost da uče kroz ili putem vizuelnih umetnosti. Kako je umetnost esencijalni deo ljudskog iskustva, učenici bi u okviru obaveznog školovanja trebalo da se što više i kvalitetnije bave umetnošću i proučavaju je, kako bi otkrili kako čovek može da komunicira ne samo rečima, već i putem muzike, plesa, drame i likovne umetnosti. U radu prikazujemo shvatanja savremenih teoretičara o tome kakve prednosti ima vizuelna umetnost u obrazovanju dece i mladih i na koje načine umetničko vaspitanje utiče na harmonijski razvoj ličnosti. Krajem dvadesetog veka u mnogim razvijenim državama desile su se promene u shvatanju uloge i funkcije vaspitanja i obrazovanja iz oblasti vizuelnih umetnosti u obaveznom školovanju, te su počele da se donose nove strategije o obaveznom školovanju uopšte, a posebno o vaspitanju i obrazovanju iz oblasti umetnosti.

Ključne reči

estetskovaspitanje; umetničkoobrazovanje; nastavnipredmetiiz oblastiumetnosti; umetnost

Reference

Boston, B.O. (1996) The changing workplace is changing our view of education. Business week
Catteral, J. (2002) New horizons for learning. september http://www.gseis.ucla.edu/faculty/pages/catterall.html
Cooper-Solomon, D. (1995) The arts are essential. School Arts, 94 (6)
Dickson, D., Mckean, B., Oddleifson, E. (1997) Learning trough the arts. u: New Horizons for Learning
Eisner, E. (2002) The arts and the creation of mind. New Haven: Yale University Press
Eisner, E. (1982) Cognition and curriculum: A basic for deciding what to teach. New York: Longman
Fiske, E.B. (2000) Champions of change: The impact of the arts on learning. Presidents Committee on the Arts and Humanities
Fowler, C. (1994) Strong arts, strong schools. Educational Leadership, 52, (3)
Gardner, H. (1985) Frames of Mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books
Goodheart, C. (2002) Critical links: Learning in the arts and students academic and social development. Arts Education Partnership
Jensen, E. (2001) Arts With the Brain in Mind. New York: Basic Books
Marjanović, A. (2006) Inicijalno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika iz oblasti vizuelnih umetnosti u obaveznom obrazovanju kod nas i u svetu. Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska teza
Neryl, J. (2009) Education in Arts: Teaching and Learning in the contemporary curriculum. Oxford University Press
O`brien, L. (1991) Accommodating individual learning styles. New Jersey: Livington
Perrin, S. (1994) Education in the arts is an education for life. Phi Delta Kappan, m75 (6)
Polanzi, B. (2007) Summary of Scientific Research on Consciousness Based Education. New York
Read, H. (1945/ 58) Education Through Art. London
Reimer, B. (1989) A philosophy of music education. New Jersey: Prentice Hall
Witkin, H. (1978) Cognitive styles in personal and cultural adaptation. Washington: Clark University Press