Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
1999, vol. 53, br. 1-4, str. 7-16
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Program razvoja snage i sile u modifikovanoj strukturi časa i njegov uticaj na neke fizičke sposobnosti učenika prvog razreda osnovne škole
Tehnička škola, Kruševac

Sažetak

Na uzorku od 155 učenika dve srednje škole u Kruševcu primenjen je program od 12 vežbi snage i sile (kružni trening) u trajanju od 10-14 minuta na 8 uzastopnih časova. Analizom varijanse rezultata testiranja sa 12 motoričkih testova, ustanovljeno Je da je eksperimentalni program dao statistički značajnu prednost (u odnosu na klasičnu nastavu) u pobolzšanju sile mišića pregibača ruku i ramenog pojasa, kao i pregibača i opružača trupa i kuka; a takođe repetitivne snage pregibača i opružača trupa i kuka. Program nije uticao na brzinu trčanja, izdržljivost, gipkost i koordinaciju.

Ključne reči

Reference

Arunović, D. (1983) Za novu strukturu časa telesnog vežbanja u duhu savremene koncepcije fizičkog vaslitanja u školama usmerenog obrazovanja. u: Peta letnja škola, 'Aranđelovac 83', zbornik radova, Aranđelovac, str. 80-85
Arunović, D. (1993) Predlozi za efikasnije planiranje vežbanja usmerenog na poboljšanje fizičkih sposobnosti učesnika u fizičkom vaspitanju. Beograd: Generalštab Vojske Jugoslavije
Arunović, D. (1993) Prestruktuiranje časa fizičkog vaspitanja u cilju povećanja efikasnosti razvijanja fizičkih sposobnosti. u: Potrebe, ciljevi i pravci daljeg razvoja fizičkog vaspitanja u VJ, Beograd, Beograd: Generalštab Vojske Jugoslavije, str. 133-137
Čalija, M., Burić, Z. (1981) Uzrasna evolucija mišićne sile i njene topografske karakteristike kod učenika školskog uzrasta - od 7 do 18 godina. Fizička kultura, vol. 35, br. 5, str. 452-454
Gužalovskij, A.A. (1977) Fizičeskoe vospitanie škol'nikov v kritičeskie periody razvitija. Teorija i praktika fizičeskoj kulturi, br. 7, str. 37-39
Hripkova, A.G. (1976) Naučnie osnovi soveršenstvovania fizičeskogo vospitania školjnikov. Fizičeskaja kuljtura v školje, Moskva, br. 4, str. 16-19
Ivanić, S. (1981) Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika i učenica beogradskih škola u periodu od 1973. do 1978. godine. Fizička kultura, vol. 35, br. 4, str. 484-487
Kuznjecova, Z.I. (1975) Kritičeskie periodi razvitia dvigateljnih kačestv školjnikov. Fizičeskaja kuljtura v školje, Moskva, br. 1, str. 7-9
Moravec, R., Sedlaček, J. (1991) Razlike u dinamici razvoja pojedinih motoričkih sposobnosti. Fizička kultura, vol. 44-45, br. 4, str. 256-258
Stojanović, M. (1977) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, skripta
Ugarković, D.L. (1996) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK
Winter, R. (1984) Zum Problem der sensiblen Phasen im Kindes - und Jugendalter. Korpererziehung, vol. 34, br. 8-9, str. 342-358
Zaciorski, V.M. (1975) Fizička svojstva sportiste. Beograd: Partizan