Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
1995, vol. 49, br. 3-4, str. 255-260
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Profesori fizičkog vaspitanja beogradskih osnovnih i srednjih škola u oslobađanju učenika od nastave fizičkog vaspitanja
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bKlinički centar, Valjevo

Sažetak

Anketirano je 22 profesora osnovne i 13 profesora srednje škole (oktobra 1994 godine). Profesori u srednjoj školi rade prosečno sa 220, a u osnovnoj sa 302 učenika. Procenat njihovih učenika oslobođenih od nastave fizičkog vaspitanja je relativno nizak i iznosi 0.35% u osnovnoj školi i 1.27%u srednjoj školi. 'Specijalno telesno vežbanje' ne izvodi se u školama, jer profesori pretežno smatraju da učenike narušenog zdravlja treba izdvojiti iz redovne nastave, da bi mogli bez rizika da doziraju opterećenja za zdrave učenike.

Ključne reči

nastava FV; oslobađanje od nastave; anketa; nastavnici FV; specijalno telesno vežbanje

Reference

*** (1992) Fizičko vaspitanje -teorijske - metodičke osnove stručnog rada. Niš: Narodne novine
*** (1992) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 50
Ilić, M. (1969) Oslobađanje od nastave fizičkog vaspitanja: Da ili ne. Športno-medicinske objave, Ljubljana, br. 10-12
Ivanić, M. (1969) Uporedni prikaz procenata oslobođenih učenika prema ekološkim, biološkim i pedagoškim pokazateljima. Fizička kultura, br. 1
Ivanić, S. (1974) Prilog humanijem tretiranju učenika oslobođenih od fizičkog vežbanja. Športno-medicinske objave, Ljubljana, str. 10-12
Medved, R., i dr. (1967) Sportska medicina. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Stojanović, M. (1977) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, skripta