Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2011, br. 46, str. 25-32
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Težinsko visinski odnosi vrhunskih sportista različitih sportskih grana
aUniverzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

Sažetak

Dosadašnja istraživanja pokazala su da za postizanje vrhunskih rezultata u sportu određeni uticaj imaju, visina tela, masa tela kao i razmere određenih segmenata tela. Pored telesne građe najveći uticaj ima trenažni proces koji treba biti optimalno doziran prema mogućnostima svakog sportiste. Trenažnom procesu se mora pridodati i optimalno poštovanje higijensko dijetetskog režima od strane sportiste. Mišljenja smo da optimalnu telesnu masu svakog sportiste čini ona masa tela sa kojom postiže vrhunske rezultate. Ovako postavljena definicija optimalne telesne mase nameće nam cilj ovog istraživanja. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje odstupanja telesne mase vrhunskih sportista od idealne mase tela izračunate formulom po Lorencu, De Mole-u i od relativne telesne mase. Posebno smo imali za cilj utvrđivanje težinsko visinskih odnosa vrhunskih sportista različitih sportskih grana. Istraživanje je sprovedeno na uzorku vrhunskih sportista učesnika svetskih i evropskih prvenstva i olimpijskih igara dobijenih sa Interneta. Obuhvatili smo ukupno 1381-nog sportistu (fudbalera, odbojkaša, košarkaša i vaterpolista koji spadaju u kolektivne sportove, odnosno sportske igre). Od individualnih sportova obuhvatili smo sportiste: hodače, plivače i gimnastičare. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da najveća odstupanja telesne mase od idealne izračunate po Lorencu su kod vaterpolista 9,8 kg i košarkaša 8,6 kg, dok je kod sportista ostalih sportskih grana i disciplina ova razlika nešto manja, kod odbojkaša 4,0 kg, plivača 2,7 kg, fudbalera 2,7 kg. Hodači imaju u proseku manje 5,0 kg, dok je izmerena telesna masa gimnastičara identična izračunatoj idealnoj telesnoj masi po Lorenc-u. Nešto manja odstupanja su po DeMole-u.

Ključne reči

indeksi; vrhunski sportisti; sportske grane i discipline

Reference

Ćosić, R., Jeftić, Z., Kostić, Ž., Mirosavljev, M., Mirilov, M., Mitrović, R., Radovanović, M. (1983) Higijena - udžbenik. Niš
de Mole, M. (1958) Le calculle du poids ideal: Une formule nou velleten antcompte du sexe et de lage. 7:7
Đurašković, R. (2002) Sportska medicina. Niš: Sven
Đurašković, R., Joksimović, A., Joksimović, S. (2004) Weight-height parametres of the 2002 World foodball championship participants. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 2, br. 1, str. 13-24
Medved, R., i dr. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Milanović, D., Jokić, I., Šimek, S. (2006) Osnove sporta i sportskog treninga. u: Hajmer S., Čajavec R. [ur.] Sportska medicina, Zagreb: Kineziološki fakultet, str. 46-58
Stojanović, M., Vlah, R., Koturović, L. (1969) Biometrijske karakteristike sportista, članova državnih reprezentacija-u fudbalu, rukometu, odbojci i košarci / Biometric characteristics of sportsmen, members of Nacional football teams, handball, volleyball and basketball. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 6, str. 59-69
Tumanÿn, G.S., Martirosov, E.G. (1980) Telosloženie i sport. Sofiÿ: Medicina i fizkultura