Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2011, vol. 24, br. 2, str. 19-28
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/06/2011
Procenjivanje kreativnosti u nastavi likovne kulture
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: smaksic@ipisr.org.rs

Projekat

Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

Najnoviji nastavni programi za predmet likovna kultura u višim razredima osnovne škole sadrže i vrednuju kreativnost učenika i nastavnika. Ovakvi ciljevi zahtevaju od likovnih pedagoga da procenjuju kreativnost učeničkih produkata koji nastaju u toku realizacije školskog programa. Postojeće uputstvo za ocenjivanje i predviđeni obrazovni standardi za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja podržavaju vrednovanje kreativnosti, ali nisu dovoljni da se procenjivanje uspešno sprovede. U ovom radu ispituju se mogućnosti korišćenja crteža u traganju za učeničkim kreativnim izrazom u likovnom domenu. U te svrhe, ispitivana je povezanost između postignuća učenika na Urban-Jelenovom testu kreativnog crtanja i nastavničkih procena kreativnosti istog crteža, kao i stepen slaganja nastavničkih procena. Istraživanjem su bili obuhvaćeni učenici šestog i sedmog razreda (N=152) i dva likovna pedagoga. Dobijena je značajna korelacija srednjeg intenziteta između skorova na testu i nastavničkih procena (ρ1=.55, ρ2=.52) i, takođe značajna, ali ne visoka korelacija između procena samih nastavnica (ρ=.58). Analiza nastavničkih eseja, o tome šta je za njih kreativno u crtežu, rezultirala je listom pokazatelja kreativnog likovnog izraza učenika ovog uzrasta. Definisani pokazatelji preporučuju se drugim nastavnicima likovne kulture kao smernice u razumevanju učeničkih radova i kao podsticaj za preispitivanje sopstvenih kriterijuma kreativnosti.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja. Beograd: Ministarstvo prosvete RS - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
*** (2007) Pravilnik o nastavnom planu i programu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 6, 41-44
*** (2010) Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 2, 42-46
*** (2009) Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 6, 34-39
*** (2008) Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 5, 55-59
*** (2004) Pravilnik o ocenjivanju učenika osnovne škole. Službeni glasnik RS, 93
Belamarić, D. (1987) Likovno stvaralaštvo djeteta. u: Kroflin L., Nola D., Posilović A., Supek R. [ur.] Dijete i kreativnost, Zagreb: Globus, str. 113-160
Buzaši-Marganić, M. (2007) Priručnik uz udžbenik likovna kultura za III razred. Beograd: Educa
Karlavaris, B., Kraguljac, M. (1981) Razvijanje kreativnosti putem likovnog vaspitanja u osnovnoj školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Karlavaris, B., Barat, A., Kamenov, E. (1988) Razvoj kreativnosti u funkciji emancipacije ličnosti putem likovnog vaspitanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kopas-Vukašinović, E. (2005) Osujećenje kreativnosti u likovnom izrazu prvaka. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 37, br. 2, str. 82-98
Kvaščev, R. (1981) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Liu, L. (2007) The relationship between creativity, drawing ability, and visual/spacial intelligence: A study of Taiwan's third-grade children. Asia Pacific Education Review, 8(3): 343-352
Maksić, S.B. (2006) Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maksić, S.B., Ševkušić, S. (2008) Qualitative analysis of creative products of primary school pupils. u: Ferbežer I., Monks F.J. [ur.] Holistic view of giftedness, Ljubljana: MIB, 52-58
Nevou, G., Tordjman, S., ur. (2010) Le dessin des enfants a haut potentiel de la creativite a la psychopatologie. Rennes: Universitaires
Šefer, J. (2008) Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šefer, J.P. (2000) Kreativnost dece: Problemi vrednovanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Tversky, B. (1999) What does drawing reveal about thinking?. u: Gero J.S., Tversky B. [ur.] Visual and spatial reasoning in design, Sydney: Key Center of Design Computing and Cognition, str. 93-101
Urban, K., Jellen, H. (1993) Test for creative thinking-drawing production (TCT-DP) - Manual. Hannover: University of Hannover
Urban, K. (2004) Assessing creativity: The Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP): The Concept, application, evaluation, and international studies. Psychology Science, 46(3), 387-397
Venturi, L. (2008) Kako razumeti sliku od Đota do Šagala. Beograd: Ne & Bo