Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2010, vol. 59, br. 2, str. 205-223
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/08/2010
Kreativnost i interdisciplinarnost u našoj nastavi
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149001: Obrazovanje za društvo znanja

Sažetak

Izloženi su rezultati evaluacije programa za dalji profesionalni razvoj nastavnika Kako misliti drukčije i interdisciplinarno - podsticanje kreativnosti u tematskoj nastavi igrom i istraživačkim radom učenika. Program obuke je proizišao iz ohrabrujućih iskustva stečenih tokom dugogodišnjeg oglednog longitudinalnog istraživanja u nastavi mlađih razreda. Novi nastavnici su obučeni da ponovo isprobaju i ocene ogledna rešenja u 17 škola u Srbiji. Dobijeni rezultati ove provere pokazali su da su istraživanje učenika i tematski interdisciplinarni pristup, po mišljenju nastavnika, podsticajni za razvijanje kreativnog ponašanja učenika. Stadijumi razvoja, motivacija, uloga divergentnog mišljenja i istraživačkog rada i dalje je izazov. Promene u stavovima, osećaj uspeha i motivisanosti učenika i nastavnika su najupadljiviji nalaz. Kritički osvrt na rezultate sugeriše dalji pravac usavršavanja načina obuke nastavnika.

Ključne reči

kreativnost učenika; obuka nastavnika; promene u stavovima; motivisanost nastavnika

Reference

Davis, G.A., Bull, S.K. (1978) Strengthening affective components of creativity in coulee course. Journal of educational psychology
Francis, H. (1973) The vocabulary of educational drama. London: Camble Press
Gardner, H. (1983) Frames of mind: A theory of multiple intelligences. New York-Oxford: Basic Books
Guilford, J.P. (1967) The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill
Lake, K. (1994) Integrated curriculum. Portland: School improvement research series. Nortwest Regional Educational Laboratory
Maker, C.J. (1992) Intelligence and creativity in multiple intelligences: Identification and development. Education Able Learners, vol. 17, br. 4, 12-19
Maker, C.J., Nielson, A.B., Rogers, J.A. (1997) Nadarenost, različitost i rešavanje problema. Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, br. 3, str. 45-74
Milinković, M. (1980) Sposobnosti, ličnost i stvaralaštvo. Psihološka istraživanja, br. 2, str. 133-159
Palekčić, M. (1985) Unutrašnja motivacija i školsko učenje. Sarajevo: Svjetlost
Panov, V.I. (2002) Gifted children. Russian Education and Society, vol. 44, br. 10, 52-80
Pešić, M.M., i dr. (1998) Pedagogija u akciji - metodološki priručnik. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Piaget, J. (1951) Symbolic play. u: Bruner J.S., Jolly A. i Sylva K. [ur.] Play: Its role in development and evolution, Aylesbury, itd: Hazel Watson and Viney, str. 555-569
Piaget, J. (1972) Play, dreams, and imitations in childhood. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Piaget, J. (1973) To understand is to invent: The future of education. New York: Grossman Publishers
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Slavin, R.E. (1988) Small group methods. u: Dunkin M.J. [ur.] Teaching and teacher education: The international encyclopedia, Sydney, str. 237-243
Sternberg, R.J. (1997) A triarhic view of giftedness: Theory and practise. u: Colangelo N., G. A. Davis [ur.] Handbook of gifted education, Boston: Allyen and Bacon
Šefer, J. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šefer, J. (2008) Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šefer, J.P., Angelovski, N. (1985) Dramska improvizacija u obradi bajke. Nastava i vaspitanje, br. 5, str. 733-756
Šefer, J.P. (1988) Grupno istraživanje kulturnog blaga. Nastava i vaspitanje, br. 1-2, str. 34-50
Šefer, J.P. (1991) Interdisciplinarni tematski pristup nastavi. Učitelj u praksi, Beograd, 246-263
Šefer, J.P. (1997) Evaluacija efekata učenja naučno-istraživačkih postupaka kroz grupni rad u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 5, str. 591-610
Šefer, J.P. (1997) Kreativne aktivnosti u malim grupama i saradnja učenika u nastavi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 29, str. 233-243
Trebješanin, B.M., Šefer, J. (1991) Motivacija učenika. u: Učitelj u praksi, Zbornik radova, za mentore i pripravnike, Beograd
Vigotskij, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. u: Matjuškin A. [ur.] Sabrana dela, tom III: Istorija razvoja viših psihičkih funkcija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vygotsky, L.S. (1933) Play and its role in mental development of the child. u: Bruner J.S., Jolly A. i Sylva K. [ur.] Play: Its role in development and evolution, Aylesbury: Hazel Watson and Viney, str. 537-554