Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 64, br. 3, str. 421-436
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/11/2015
doi: 10.5937/nasvas1503421M
Moć analize jezika časa
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresa: mimitrovic@open.telekom.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

U ovom prilogu bavimo se analizom jezika časa kroz: (1) ukazivanje na relevantnost ovakve analize u kontekstu aktuelnih istraživačkih pitanja o odnosu jezika i obrazovanja, (2) analiziranje jezika odabranih školskih časova i (3) predstavljanje metodoloških karakteristika i mogućih istraživačkih dometa ovakve analize. Jezik časa u prilogu posmatramo kao jedan od jezika škole, kao jedinicu za analizu nastave i kao autentičan evaluativni podatak o obrazovanju. Naše istraživanje obuhvata analizu jezika šest školskih časova iz beogradskih osnovnih škola. Cilj istraživanja je identifikovanje i opis jezika odabranih časova i analiza dobijenih podataka kao prilika za učeničko dalje učenje jezika i školsko učenje posredstvom jezika. Odabrana su tri časa iz prvog i tri iz završnih razreda, planirana da na njima glavni govornici budu učenici (utvrđivanje gradiva). Istraživanje je realizovano analizom sadržaja. Rezultati su pokazali da nastavnici na časovima govore mnogo više od učenika, učenici jezik koriste najčešće kroz reč ili rečenicu, komuniciraju unutar uniformnog govornog modela i nemaju prilike da razviju osećaj vlasništva nad jezikom časa, što je pretpostavka daljeg učenja jezika i korišćenja jezika za školsko učenje. Rezultati ukazuju i na izvesne obrazovne protivurečnosti u identifikovanoj jezičkoj praksi, koje smatramo razlogom za sistematsko istraživanje jezika u našoj školi.

Ključne reči

jezik časa; odnos jezika i obrazovanja; učenje jezika; učenje kroz jezik; analiza jezika časa

Reference

Bakovljev, M. (1998) Uzroci nedovoljnog doprinosa škole razvoju kulture govora. u: Vasić Smiljka, Kisić Uglješa i Danilović Mirčeta [ur.] Jezik i kultura govora u obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 103-108
Barton, D. (1994) Literacy: Introduction to the ecology of written language. Oxford: Blackwell
Bernstajn, B. (1979) Jezik i društvene klase. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Bloom, D., i dr. (2005) Discourse analysis and the study of classroom language and literacy events: A microethnographic perspective. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Bloome, D. (2002) Language and education. u: Encyclopedia of Education, Retrieved June 17, 2015 from the World Wide Web
Bourdieu, P. (1991) Language and symbolic power. Cambridge: Polity
Cazden, C.B. (2001) Classroom discourse: The language of teaching and learnig. Portsmouth NH: Heinemann
Dešić, M. (1998) Govor u školi. u: [ur.] Jezik i kultura govora u obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 432-435
Đorđević, J. (2009) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Ferreiro, E. (1985) Literacy development: a psychogenetic perspective. u: Olson R.D., Torrance N., Hildyard A. [ur.] Literacy. language and learning, Cambridge: Cambridge University Press, 217-229
Gee, J. (1996) Social linguistics and literacies: Ideology in discourses. London: Falmer Press
Goodman, K. (1982) The reading process: A multi-lingual. u: [ur.] Proceedings of the Second European Conference on Reading, Joensuu: University of Joensuu, pp. 46-60
Goodman, Y. (1984) The development of initial literacy. u: Smith F. [ur.] University of Victoria Symposium on Children's Response to a Literate Environment : Literacy before Schooling, Victoria: University of Victoria, str. 102-110
Halliday, M.A.K. (1993) Towards a language-based theory of learning. Linguistics and Education, 5(2): 93-116
Kelley, D. (2005) Linguistic turn. u: New Dictionary of the History of Ideas, Retrieved June 16, 2015 from the World Wide Web
Kembel, Dž. (2005) Lažljivčeva priča. Beograd: XX vek
Mitrović, M. (2013) Etnography of literacy and microethnographic discourse analysis in literacy research. u: [ur.] Contemporary Issues of Education Quality, Belgrade: Institute for Pedagogy and Andragogy, pp. 425-438
Mitrović, M. (2008) Neke karakteristike govornog i pisanog jezika. Pedagogija, vol. 63, br. 2, str. 183-193
Nuthall, G. (2002) Classroom discourse. Retrieved June 14, 2015 from the World Wide Web http://education.stateuniversity.com/pages/1916/Discourse.html
Nystrand, M., Gamoran, A. (1997) The big picture: Language and learning in hundreds of English lessons. u: [ur.] Opening Dialogue: Understanding the Dynamics of language and Learning in the English Classroom, New York: Teachers College Press, pp. 30-74
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Scribner, S. (1997) The cognitive consequences of literacy. u: Tobach E.i dr. [ur.] Mind and Social Practice: Selected Writings of Sylvia Scribner, Cambridge: Cambridge University press
Street, B. (2003) What's 'new' in new literacy studies?: Critical approaches to literacy in theory and practice. Current Issues in Comparative Education, vol. 5 (2), 77-86
Vigotski, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Wells, G. (1986) The meaning makers: Children learning language and using language to learn. London, itd: Heinemann
Wells, G. (2004) Dialogic inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge: Cambridge university press