Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2009, vol. 6, br. 14-2, str. 21-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 24/03/2010
Ludilo i alternativna naracija
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

Rad se bavi motivom ludila kao kriterijumom pouzdanosti pripovedača u delima Henrija Džejmsa i Sare Voters, gde su elementi fantastičnog i natprirodnog predstavljeni kao lakmus mentalne nestabilnosti protagonista. Kritička čitanja Džejmsovog romana Okretaj zavrtnja se od četrdesetih godina prošlog veka temelje na psihoanalitičkom metodu koji fenomen natprirodnog preobraća u simptom histerije a glavnu junakinju posmatra kao žrtvu neurotičnih konflikata, potiskivanja seksualnih nagona i erotomanije koja nastaje kao plod klasnog konflikta. Kao što se u Džejmsovom romanu iz 1898. priča o duhovima prepliće sa parabolom i alegorijom, peti roman britanske književnice Sare Voters element natprirodnog predstavlja u kontekstu klasnog prestrukturiranja engleskog društva nakon Drugog svetskog rata. U oba romana pripovedači potiču iz niže klase, i njihovo tumačenje neobjašnjivih pojava uslovljeno je odnosom prema privilegovanim društvenim slojevima i gospodarima koje služe.

Ključne reči

pripovedanje; pripovedač u prvom licu; ludilo; natprirodno

Reference

Beidler, P., ur. (1995) The turn of the screw. Boston - New York: Bedford Books of St. Martin's Press
Felman, S. (1985) Writing madness. u: James Henry [ur.] Madness and the risks of practice: Turning the screw of interpretation, Ithaca: Cornell University Press
Jones, A.E. (1959) Point of view in the turn of the screw. PMLA, Mar., vol. LXXIV, no 1
Todorov, C. (1987) Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Rad
Waters, S. (2009) The little stranger. London: Virago Press