Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Baština
2003, br. 16, str. 185-195
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Creative Commons License 4.0
Status romana Boj na Kosovu Jovana Sterije Popovića u procesu moderne recepcije srpske književne tradicije

Sažetak

Autor ističe da je novo čitanje istorijskog romana Jovana Sterije Popovića pod naslovom Boj na Kosovu ili Milan Toplica i Zoraida zasnivano pre svega na jasno uočljivom recepcijskom problemu koji prati ovo delo od trenutka kada je prvi put objavljeno. Bez obzira na inicijalni uspeh romana kod srpskih čitalaca kao i književnoistorijsku činjenicu da je roman objavljen pod okriljem Matice srpske, ovo delo duboko nadahnuto kosovskom tragedijom ostalo je do danas pastorče književne istorije. Uvidom u stručne radove nastale tokom 19. veka lako je utvrditi da je ključno ishodište negativne recepcije eksplicitno prisustvo Florijanovog špansko-mavarskog romana Gonzalvo od Kordove kao književnog predloška.

Ključne reči

Reference

But, V. (1976) Retorika proze. Beograd: Nolit
Flašar, M. (1989) Studije o Steriji. Beograd: SKZ
Gavrilović, A. (1901) Jovan Sterija Popović. u: Znameniti Srbi XIX veka, Zagreb
Ivanović, R.V. (1994) Pisanje kao sudbina - poetika Mihaila Lalića. Novi Sad-Priština-Podgorica, 44
Jaus, H.R. (1978) Estetika recepcije - izbor studija. Beograd: Nolit
Popović Jovan, Sterija (1828) Boj na Kosovu ili Milan Toplica i Zoraida. Budim, str. VII
Todorov, C. (1987) Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Rad