Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Baština
2002, br. 13, str. 27-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Creative Commons License 4.0
Prirodni savez umetnosti i nauke - Filipovićeve monografije o srpskim piscima

Sažetak

Anlizirajući sa jedne strane Filipovićeve stvaralačke, ili produkcione radove, i sa druge njegove receptivne, ili kritičko-teorijske radove o drugim stvaraocima, autor utvrđuje kako je u međuodnosu kreativno-umetničkog i refleksivnog Filipović uvek davao hijerarhijski primat ovom prvom. Tako je, četiri decenije duga, delatnost Vuka Filipovića obeležena upravo teorijskom, ili, kako autor kaže, receptivnom nadgradnjom kreativnog, produkcionog modela.

Ključne reči

receptivni model; produkcioni model; stvaranje; mišljenje

Reference

Desnica, V. (1938) Kročeovi Eseji iz estetike. Split: Kadmos
Filipović, V. (1966) U svetu književnog dela. Priština: Jedinstvo
Filipović, V. (1964) Svet detinjstva u delu Bore Stankovića. Filološki fakultet, doktorska disertacija
Filipović, V. (1972) Stilistika neobičnog u prozi Veljka Petrovića. u: Simboli epskog prostora, str. 7-80
Filipović, V. (1949) Književni radovi učenika u našoj školi. Jedinstvo, Priština, god. V, br. 7, 21. februar
Filipović, V. (1972) Humoristička novela. u: Simboli epskog prostora, str. 81-170
Filipović, V. (1972) Prokleta avlija Ive Andrića - simbol epskog prostora. Priština: Jedinstvo, str. 171-220
Filipović, V. (1972) Andrićev roman lika. u: Simboli epskog prostora, str. 221-290
Filipović, V. (1973) Struktura romana Iva Andrića. u: Poetika trajanja, Priština: Jedinstvo, str. 7-44
Filipović, V. (1973) Poezija Veljka Petrovića. u: Poetika trajanja, Priština: Jedinstvo, str. 125-212
Filipović, V. (1973) Novela usamljenih. u: Poetika trajanja, Priština: Jedinstvo, str. 213-232
Filipović, V. (1975) Fenomen neizrecivog u stihu. u: Poetika trajanja, Priština: Jedinstvo, str. 309-346
Filipović, V. (1975) Poema o Crnom Vladimiru. u: Poetika trajanja, Priština: Jedinstvo, str. 347-378
Filipović, V. (1975) Prostor romana u noveli. u: Svet književnog dela, str. 379-410
Filipović, V. (1975) Ljudska istina o revoluciji. u: Svet književnog dela, str. 411-453
Filipović, V., Ivanović, R., Stojadinović, D., Zlatanović, R., Penčić, S. (1971) Književno delo i čitalac. Priština: Jedinstvo
Ivanović, R.V. (2000) Proleće Ivana Galeba. Letopis Matice srpske, god. 176, knj. 465, sv. 6, jun,851-870
Ivanović, R.V. (1999) O odnosu poetike i kritike. u: Zbornik radova u čast akademika Slavka Leovca, Banja Luka-Srpsko Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 9-29
Ivanović, R.V. (1969) Struktura dela Bore Stankovića. Rilindija, 8. maja
Ivanović, R.V. (1971) Struktura umetničkog dela i tragalački nemiri. Stvaranje, Cetinje, 7-8/1006-1011
Ivanović, R.V. (1971) Iskušenja književne analize. Politika, Beograd, 6. XI, 18
Ivanović, R.V. (1972) Simbolika označenog i neoznačenog prostora. Obeležja, Priština, 5/96-106
Ivanović, R.V. (1973) Među književnim simbolima. Borba, Beograd, 3. II, (8)
Ivanović, R.V. (1974) Kontinuitet analize. Politika, Beograd, 20. VII, 14
Ivanović, R.V. (1975) Mogućnosti teorije književnosti. Rilindija, 8. XI, 13
Ivanović, R.V. (1976) Portreti pisaca. Odjek, 15-31, X, (15)
Ivanović, R.V. (1968) Milutin Uskoković. Beograd: Nolit
Ivanović, R.V. (1971) Književno stvaralaštvo Kosova na srpskohrvatskom jeziku. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova
Kolakovski, L. (1972) Filozofija pozitivizma. Beograd: Prosveta
Konstantinović, Z. (2001) O intertekstualnom pristupu u srpskoj književnosti (Metod i perspektive). u: Zbornik radova Liber amicorum, Novi Sad: Filozofski fakultet, 139-148
Lihačov, D.S. (1996) Umetnost i nauka. Letopis Matice srpske, god. 172, knj.458, sv. 3, septembar, 256-272
Milosavljević, P.M. (1985) Metodologija proučavanja književnosti. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Pavličić, P. (1983) Književna genologija. Zagreb: Liber
Solar, M. (1985) Filozofija književnosti. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Solar, M. (1978) Uvod u filozofiju književnosti. Zagreb: Biblioteka
Todorov, C. (1987) Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Rad
Todorov, T. (1986) Poetika. Beograd: Filip Višnjić
Vuković, V. (1969) Književno delo Milutina Bojića. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova
Zurovac, M.M. (1986) Umjetnost kao istina i laž bića. Novi Sad: Matica srpska
Žan, B. (1974) Uvod u filozofije egzisšencije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Ženet, Ž. (1985) Figure. Beograd: Vuk Karadžić