Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, br. 30, str. 313-330
Sakralna topografija manastira Sočanice
Institut za srpsku kulturu, Leposavić
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Kosovo i Metohija; Sočanica; manastir; crkva; nadgrobni spomenici; drvo; izvor; pobožnost
Sažetak
Rad je deo opštih razmatranja crkvene umetnosti XIX veka na Kosovu i Metohiji. Bavi se sakralnom topografijom manastira Sočanice čija je crkva na temeljima starijeg crkvenog zdanja izgrađena 1861. godine. Namera je da se kroz pojedinačne topose manastirskog kompleksa pokažu principi po kojima je funkcionisao život crkve u XIX veku kao i uticaj predanja, odnosno narodne pobožnosti na njenu popularnost.
Reference
*** (2008) Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko-primorska, Svetigora
Babić, G. (1975) O živopisnom ukrasu oltarskih pregrada. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 11, 34-35
Bandić, D. (1991) Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit
Bataković, D.T., Ćirković, S., Čavoški, K., Jeftić, A., Samardžić, R., Zirojević, O., Tričković, R., Đuretić, V. (1989) Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji. Beograd: Srpska književna zadruga
Bogdanović, D. (1987) Povelje o zemljama i zadužbinama Kosova. u: Zadužbine Kosova - spomenici i znamenja srpskog naroda, Prizren, 322
Bojanin, S. (2008) Krst u seoskom ataru - sakralna topografija i njena društvena funkcija u parohiji srednjovekovne Srbije. Istorijski časopis, br. 56, str. 311-352
Čajkanović, V. (1973) Mit i religija u Srba - izabrane studije. Beograd: Srpska književna zadruga
Čerškov, E. (1970) Municipium DD kod Sočanice. Priština: Muzej Kosova
Davidson, R.H. (1954) Turkish attitudes concerning Christian-Muslim equality in the nineteenth century. American Historical Review, vol. 59, br. 4, 844-864
Dragišić, M. (2009) Zapis kao predmet zaštite nepokretnih kulturnih dobara. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Saopštenja sv. 41
Elezović, G. (1932) Rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta. Beograd: Srpska kraljevska akademija, sveska I
Elijade, M. (1986) Sveto i profano. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Erdeljan, J. (1996) Srednjovekovni nadgrobni spomenici u oblasti Rasa. Beograd: Arheološki institut SANU
Ivanović, M. (1987) Crkveni spomenici - XIII-XX vek. u: Jevtić Atanasije [ur.] Zadužbine Kosova - spomenici i znamenja srpskog naroda, Beograd: Bogoslovski fakultet, 387-547
Janković, Đ.N. (2004) O crkvi Raške doba pre Nemanje. Glasnik Srpskog arheološkog društva, vol. 21, br. 20, str. 63-80
Knežević, S. (2006) Etnoantropološko viđenje vode u pojmovima narodne kulture. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, br. 70, str. 311-336
Makuljević, N. (2008) Liturgika, simbolika i priložništvo - ikonostas crkve Svete Trojice u Vranju. u: Makuljević N. [ur.] Saborni hram Svete Trojice u Vranju 1858-2008, Vranje: Fond Sveti Prohor Pčinjski Pravoslavne eparhije vranjske
Makuljević, N. (2010) Andreja Damjanov - arhitekta poznoosmanskog Balkana. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 38, str. 137-150
Makuljević, N. (2005) Ikonopis Vranjske eparhije 1820-1940. u: Timotijević M., Makuljević N. [ur.] Ikonopis Vranjske eparhije, Beograd - Vranje: Filozofski fakultet - Katedra za istoriju umetnosti novog veka
Makuljević, N. (2006) Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku - sistem evropske i srpske vizuelne kulture u službi nacije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Makuljević, N.R. (2003) Zografski model pravoslavnog slikarstva u jugoistočnoj Evropi 1830-1870. Balcanica, br. 34, str. 385-405
Milin, M.L. (2002) Novootkriveni rimski epigrafski spomenici iz Sočanice (Kosovo). Starinar, br. 52, str. 171-174
Nikolić-Stojančević, V., Knežević, S. (1966) Srpski manastiri kao centri kulta isceljenja. Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae, VI, 1-2, 45-49
Nušić, B.Đ. (1902) Kosovo - opis zemlje i naroda. Novi Sad: Matica srpska, sveska 1
Pavlović, B. (2003) Naselja i migracije stanovništva opštine Leposavić. Leposavić
Popov, Č. (1983) Istorija srpskog naroda. u: Od Berlinskog kongresa do ujedinjenja 1878-1918, Beograd: Srpska književna zadruga, 6 knjiga, I tom
Popović, D. (1992) Srpski vladarski grob u srednjem veku. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za istoriju umetnosti
Popović, D.J. (1937) O Cincarima - prilozi pitanju postanka našeg građanskog društva. Beograd
Slijepčević, Đ. (1991) Istorija Srpske pravoslavne crkve. Beograd, druga knjiga, Od početka XIX veka do kraja Drugog svetskog rata
Smolčić-Makuljević, S. (2004) Sakralna topografija manastira Treskavca. Balcanica, br. 35, str. 285-322
Stefanović, H.T. (1895) Poznavanje crkve ili obredoslovlje. Beograd, Štamparija kod Prosvete - str. Horovica do Kr. Srp. Realke
Stojančević, V. (1971) Južnoslovenski narodi u Osmanskom carstvu od Jedrenskog mira 1829. do Pariskog kongresa 1856. godine. Beograd: Izdavačko-štamparsko preduzeće PTT
Šabanović, H. (1964) Krajište Isa-bega Ishakovića - zbirni katastarski popis iz 1455. Sarajevo: Orijentalni institut, Zbirni katastarski popis I: 1455. godine, uvod, turski tekst, prevodi i komentari H. Šabanović, 32. nap. 5
Timotijević, M. (2009) Prestonička urbana memorija i fleksibilna nacionalna geografija - sađenje mladice Takovskog grma u Beogradskom Dvorskom parku. Nasleđe, br. 10, str. 11-40
Vujović, B. (1986) Umetnost obnovljene Srbije 1791-1848. Beograd: Prosveta, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka