Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 4, str. 1993-2011
Morfologija jezika kao sistema sagledana kao specijalan slučaj morfologije prirodnih sistema
Aleksinac

e-adresaliderzeljko@yahoo.com
Projekat:
Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije (MPNTR - 179033)

Ključne reči: sistem; prirodni sistemi; ograničenja; morfologija; jezik
Sažetak
Predmet ovog rada je prikaz činjenica koje ukazuju na mogućnost da se jezik može smatrati specijalnim slučajem prirodnih sistema. U prvom delu rada govori se o opštim ograničenjima koja određuju morfologiju prirodnih sistema, reč je o osobinama prostora i posledicama koje njegova strukturiranost ima na oblik i dimenzije objekata. Drugi deo rada bavi se opštim određenjima i osobenostima sistema, sa posebnim osvrtom na prirodne i žive sisteme. Treći deo rada odnosi se na jezik i iznose se argumenti koji idu u prilog sagledavanju morfologije jezika kao specijalnog slučaja morfologije prirodnih sistema. Prikazana su gledišta različitih autora o jeziku kao fenomenu, to jest o prirodi jezika i zakonitostima koje ga određuju, kao i o nastanku i menjanju jezika kao sistema.
Reference
Adam, S. (2005) An inquiry into the nature and causes of The Wealth of Nations. Hazleton: Pennsylvania State University Electronic Classics Series
Arnhajm, R. (1981) Umetnost i vizuelno opažanje. Nova verzija. Beograd: Univerzitet umetnosti
Barrow, J.D. (2007) New Theories of Everything - the quest for ultimate explanation. Oxford: Oxford University Press
Bugarski, R. (1995) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Chomsky, N. (1965) Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press
Field, J. (2004) Psycholinguistics: The Key Concepts. Routledge
Keller, R. (1994) On language change: The invisible hand in language. London: Routledge
Meinhardt, H. (1995) The Algorithmic Beauty of Sea Shells. Berlin: Springer-Verlag
Müller, M. (1864) Lectures on the Science of Language. London, 4th edn
Nicolis, G., Prigogine, I. (1977) Self-Organization in Non-Equilibrium Systems. Wiley
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Schleicher, A. (1869) Darwinism tested by science of language. London: John Camden Hoten
Stanković, S. (1950) Uporedna anatomija kičmenjaka. Beograd: Izdavačko preduzeće Narodne Republike Srbije
Stevens, S.P. (1974) Patterns in Nature. Boston-Toronto: Little, Brown and company
Thompson, D., Arcy, W. (1966) On grouth and form. London: Cambridge university press
von Bertalanffy, L. (1968) General system theory: Foundations, development, applications. New York: George Braziller
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna polemika
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2019)
Pokušaj sistematizacije teorije organizacije XX veka
Bogićević-Milikić Biljana

Inovacije u nastavi (2013)
Inovativni pristupi i didaktička sredstva u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu
Janković Nataša, i dr.

Inovacije u nastavi (2020)
Prisustvo teme/motiva smrti u predškolskom vaspitanju
Milašinović Jovana S.

prikaži sve [14]