Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2012, vol. 7, br. 23, str. 53-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/07/2012
doi: 10.5937/comman1223053A
Trijumf volje kao paradigma za neverbalnu komunikaciju Trećeg rajha
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: ja.hellenche@gmail.com

Sažetak

Cilj ovog rada je da, s jedne strane, potvrdi značaj neverbalnog komuniciranja, kako u procesu autentičnog masovnog komuniciranja, tako i u procesu propagandnog komuniciranja, a sa druge strane da ukaže na značaj filmske umetnosti i medijske kulture u građenju i očuvanju političkih ideologija. Ekstralingvistički, proksemički, paralingvistički i ambijentalni elementi u Trijumfu volje Leni Rifenštal vešto su filmskim jezikom interpunktirani, prenoseći snažnu političku poruku nacističke Nemačke. Analiza Hitlerovog govora u Luitpold sali na završnoj ceremoniji Šestog kongresa, ukazuje na sekundarni značaj verbalne retorike nasuprot dominantnosti 'jezika tela', koju je Firer sa mnogo pažnje detaljno izučavao i primenjivao. U radu se ukazuje i na konstruisanje identiteta nemačkog naroda, članova NSDAP-a i njenog vođe posredstvom neverbalnih simbola. Otvara se i pitanje o medijskom efektu ovog dokumentarnog ostvarenja, njegovoj službi umetnosti ili službi nacizmu, još jednom ukazujući na nemogućnost objektivnosti i neutralnosti u prenosu, potvrđujući teoriju da je dokumentarni film jedan od najpogodnijh formata za ostvarenje manipulacije.

Ključne reči

Reference

Darvin, Č. (2009) Izražavanje emocija kod čoveka i životinja. Beograd: Dosije studio
Grierson, J. (1996) First principles of documentary. u: Macdonald K., Cousins M. [ur.] Imagining reality: The faber book of documentary, London: Faber and Faber
Hol, E.T. (1976) Nemi jezik. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Keršo, J. (2003) Hitler 1889-1936: Hibris. Beograd
Klod, D. (1999) Hitler i nacizam. Beograd: Plato - XX vek
Kon, Ž. (2001) Estetika komunikacije. Beograd: Clio
Lepenis, V. (2009) Kultura i politika priče iz Nemačke. Beograd: Geopoetika
Moris, D. (2005) Otkrivanje čoveka vodič kroz govor tela. Niš: Zograf
Nolte, E. (1990) Fašizam u svojoj epohi - francuska akcija, italijanski fašizam, nacional-socijalizam. Beograd, itd: Prosveta
Omon, Ž., Mari, M. (2007) Analiza film(ov)a. Beograd: Clio
Omon, Ž., Bergala, A., Mari, M., Verne, M. (2006) Estetika filma. Beograd: Clio
Piz, A., Piz, B. (2005) Definitivni vodič kroz govor tela. Beograd: Mono & Mañana
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Rajh, V. (1973) Masovna psihologija fašizma. Beograd: Ideje
Rifenštal, L. (2006) Sećanja. Beograd: Logos