Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2012, vol. 7, br. 22, str. 123-142
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/07/2012
doi: 10.5937/comman1222123K
Uloga programa obuke BBC-ja u transformaciji RTS-a u javni servis
Radio-televizija Srbije, Beograd

e-adresa: sanjamdatedrzimzaruku@gmail.com

Sažetak

Zakonska regulativa u Srbiji uspostavlja najviše demokratske standarde kao osnov zasnivanja i funkcionisanja medija u javnoj službi. Radio-televizija Srbije sa državnim mandatom javnog servisa, u jedinstvenoj je poziciji da doprinese tekućem procesu demokratizacije društva, delujući kao vektor društvenog i političkog aktivizma, socijalne kohezije i političkog i ekonomskog razvoja. Program obuke BBC-ja pod nazivom 'Tehnička asistencija RTS-u', organizovan je tako da obuhvati sve aspekte delatnosti RTS-a i kadar u celini, kako bi se pomogla njegova tranformacija u javni servis kroz jačanje profesionalnih kapaciteta, tehnološko unapređenje, usavršavanje ljudskih resursa i proizvodnju programskog diverziteta. Pretpostavka projekta, s naglaskom na sferi tehničko-zanatskih veština i razvoju kulture usavršavanja, bila je da će pomenuti kvaliteti garantovati kredibilitet Javnog servisa Srbije u očima javnosti: auditorijuma kao celovitog entiteta i posebnih publika koje ga čine. Empirijsko istraživanje primenom tehnika ispitivanja kakve su anketa i intervju i, analiza sadržaja dobijenih rezultata, otkrili su pretežno pozitivne stavove ispitanika o vrednosti obuke koju su pohađali. Projekat RTS-a sproveden je kao deo šire medijske reforme u Srbiji, s ciljem da doprinese razvoju univerzalnog etosa javnog emitera. Projekat takođe predstavlja doprinos strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije koja svoju dalju podršku uslovljava nastavkom procesa demokratizacije u svim segmentima vlasti i društva.

Ključne reči

Reference

*** Strategy of broadcasting development in the Republic of Serbia until 2013. Posećeno 15.9.2009. URL: http://media.parlament.org.ua/uploads/files/f88.pdf
*** (2002) Zakon o radiodifuziji. Beograd: Službeni glasnik
*** (2007) BBC World Service Trust: Technical Assistance to RTS, Serbia. EuropeAid/124081/D/SER/YU
*** EU Country strategy paper: Serbia 2002-2006. Posećeno 15.8.2009. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/serbia/main/sercsp_2002-2006.htm
*** (2005) Televizija u Evropi regulativa, politika i nezavisnost. Budapest: Open Societu Institute
Bajraktari, Y., Hsu, E. (2007) Developing media in stabilization and reconstruction operations. Stabilization and reconstruction series, Posećeno 10.8.2009; URL: http://www.usip.org/files/resources/srs7.pdf
Bašić-Hrvatin, S., Thompson, M., Jusić, T. (2008) Javni radiodifuzni servisi u pluralnim i podijeljenim društvima. Sarajevo: Mediacentar, Posećeno 11.9.2009. URL: http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/razjedinjeni_propadaju_sa_koricama.pdf
Collins, R. (2007) Public value and the BBC. Posećeno 15.8.2009. URL: http://www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/174_publicvalue_bbc.pdf
Costera, M.I. (2005) Impact or Content?: Ratings vs Quality in Public Broadcasting. European Journal of Communication, 20(1): 27-53
Dobrosavljević, D. (2007) Pozicioniranost RTS u televizijskom auditorijumu Srbije posle promena u regulativi i televizijskom okruženju. u: 40. godišnja konferencija GEAR-a, 12-15.ma, Pariz, Francuska, Prezentacija Istraživačkog odeljenja RTS-a
EU Monitoring and advocacy program-Network media program (2009) Open Society institute, Posećeno 1.9.2009. URL: http://www.google.rs/search?q=Televizija+u+Evropi%3A+regulativa%2C+politika+i+nezavisnost+%282005%29.+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004) Globalni mediji - novi misionari korporativnog kapitalizama. Beograd: Clio
Kin, Dž. (1995) Mediji i demokratija. Beograd: Filip Višnjić
Leandrov, I. (1986) Pre početka sećanje na pripreme za uvođenje televizijskog programa u Beogradu. Beograd: Televizija
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Clio
mek Kvin, D. (2000) Televizija. Beograd: Clio
Milošević, M., Petrović, T. (2008) Kasni počeci digitalne televizije u Srbiji. u: Sükösd M., Isanović A. [ur.] Public service television in the digital age: Strate gies and opportunities in five South-East European countries, Sarajevo: Mediacentar, Posećeno 11.9.2009; URL: http://www.media.ba/mediacentar/documents/Srbija_MIlosevic_Petrovic_prevod.pdf
Prajs, M., Reboj, M. (2002) Radio-difuzija javnog servisa u tranziciji. Beograd: B92
Radio Televizija Srbije (2009) Predlog programa rešavanja viška zaposlenih. Posećeno:URL: http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/10/31/253871/Predlog%20programa%20resavanja%20viska%20zaposlenih.pdf
Radojković, M., Stojković, B. (2004) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Senge, P.M. (1990) The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday
Smith, P., Steemers, J. (2007) BBC to the rescue! Digital switchover and the reinvention of public service broadcasting in Britain. Public, 14(1); 39-56; Posećeno 16.10.2009; h
Sparks, C. (1995) The future of public service broadcasting in Britain. Critical. u: Studies in Mass Communications, 12: 328-329
Syvertsen, T. (1999) The many uses of the public service concept. Nordicom Review, 20(1); 5-12
Tracey, M. (1998) The Decline and Fall of Public Service Broadcasting. Oxford: Oxford University Press
Veljanovski, R. (2005) Javni RTV servis u službi građana. Beograd: Clio
Ytreberg, E. (2002) Ideal types in public service television: Paternalists and bureaucrats, charismatics and avant-guardists. Media, Culture & Society, 24(6); 759-774; Posećeno. 12.9.2009; URL: http://mcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/6/759