Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2012, vol. 9, br. 1, str. 73-83
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Gastronomske manifestacije u ruralnim područjima Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresa: marija.lakicevic@kg.ac.rs

Sažetak

Gastronomske manifestacije često se koriste kao sredstvo za animiranje turista i mogu biti snažan motiv za posetu ruralnih područja. Zapravo, u sve konkurentnijem svetu turizma, svaki region je u stalnoj potrazi za jedinstvenim proizvodom kako bi se diferencirao od drugih destinacija. Lokalna, autentična, jedinstvena hrana i gastronomija predstavljaju jedan od resursa koji mogu da privuku posetioce. Tome doprinose i brojne druge manifestacije zasnovane na običajima, folkloru i starim načinima privređivanja kao i činjenica da stanovnici Srbije rado posećuju ove manifestacije, koje su veoma često i jedini pokretač društvenog života. Cilj rada je da ukaže na to da manifestacije koje promovišu hranu i piće imaju poseban značaj, naročito ako imamo u vidu da na taj način i urbana i ruralna područja imaju jednake mogućnosti da postanu poznate turističke destinacije.

Ključne reči

Reference

Bjeljac, Ž., Curcic, N. (2007) Turističke manifestacije na prostoru Zapadnog Pomoravlja. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 87, br. 2, str. 225-240
Bjeljac, Ž.N. (2006) Teorijsko metodološke osnove manifestacionog turizma. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU, knj. 67
Đekić, S., Vučić, S. (2004) Ograničenja u razvoju održivog ruralnog turizma. Turizam, Novi Sad, str. 34-35
Hall, C.M., Mitchel, R.D. (2001) Wine and food tourism. u: Douglas N.i dr. [ur.] Special Interest Tourism: Context and Cases, Australia: John Wiley & Sons
Hall, C.M., Sharples, L. (2008) Food and wine festivals and events around the world - development, management and markets. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann
Kalenjuk, B. (2011) Gastronomski potencijali Vojvodine u funkciji razvoja turizma. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, br. 40
Long, M.N. (1998) Culinaty tourism: A folkloristic perspective on eating and otherness. Southern Folklore, 55 (3)
Protić, M. (2011) Gastronomija. Beograd: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
Stojanović, T., Čerović, S. (2008) Značaj gastronomske ponude za razvoj seoskog turizma Srbije. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, (56): 165-176