Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Marketing
2009, vol. 40, br. 4, str. 241-247
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/07/2010
Multikulturalizam u funkciji unapređenja konkurentnosti organizacija globalne orijentacije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

Globalni poslovni ambijent i internacionalizacija poslovanja nameću menadžmentu organizacija neminovno suočavanje sa brojnim heterogenostima i sa potrebom prevazilaženja geografskih, političkih, kulturoloških i drugih barijera. Razlike u nacionalnim kulturama privlače posebnu pažnju s obzirom na to da one vrše dominantan uticaj na ponašanje pojedinaca i grupa u organizaciji. Cilj ovog rada je da ukaže na potrebu usvajanja multikulturalizma u organizacijama internacionalnog karaktera, kao i na važnost uspešnog upravljanja kulturološkim razlikama kao značajnim potencijalom za sticanje održive konkurentske prednosti.

Ključne reči

nacionalna kultura; organizaciono ponašanje; upravljanje kulturološkim razlikama; multikulturalizam

Reference

Adler, N. (1991) International dimensions of organizational behavior. PWS-KENT Publishing Company, USA
Cox, H.T., Blake, S. (1991) Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness. Academy of Management Executive, Vol. 5, No. 3, pp. 45-56
Deresky, H. (2006) International management: Managing across borders and cultures. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Francesco, A.M., Gold, B.A. (2005) International organizational behavior: Texts, readings, cases, and skills. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Harris, P., Moran, T.R., Moran, V.S. (2004) Managing cultural differences: Global leadership strategies for the twenty-first century. Heinemann, USA: Elsevier Butterworth
Hofstede, G. (1980) Culture's consequences: International differences in work-related values. Thousand Oaks, CA-London: Sage Publications
Holvino, E., Fredman, B., Merrill-Sands, D. (2003) Creating and sustaining diversity and inclusion in organizations: Strategies and approaches. u: Stockdale M.S., Crosby F.J. [ur.] The Psychology and Management of Workplace Diversity, Malden: Blackwell Publishing, str. 245-276
Janićijević, N.D. (2003) Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu preduzeća u Srbiji. Ekonomski anali, vol. 44, br. 156, str. 45-66
Merchant, E.J. (2002) Communicating across borders. Informing Science, Jun, str. 1031-1041
Simić, I. (2006) Internacionalno organizaciono ponašanje kao podrška internacionalnom menadžmentu. Ekonomske teme, vol. 44, br. 1-2, str. 385-391