Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2015, vol. 67, br. 1, str. 200-215
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/01/2016
doi: 10.5937/vojdelo1501200t
Uticaj stanja privrede na ekonomsku i nacionalnu bezbednost
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Sintagma nacionalna bezbednost, sama po sebi, upućuje na vitalnu ulogu koja joj pripada za očuvanje države. Ona je osnova bez koje se nijedno društvo ne bi moglo razvijati, na ekonomskom, kulturološkom, sociološkom i vojnom planu. S druge strane, glavni potencijali za unapređenje i jačanje nacionalne bezbednosti proizlaze iz ekonomske snage države. Zato je ekonomska bezbednost države jedna od osnovnih stubova nacionalne bezbednosti, imajući u vidu da je neostvariva bez odgovarajućih ekonomskih potencijala države. Međuzavisnost ekonomske i nacionalne bezbednosti je neraskidiva, budući da bez razvijene nacionalne ekonomije nije moguće uspostaviti efikasan sistem nacionalne bezbednosti države. Konkurentnost privrede i njenih privrednih subjekata na globalnom tržištu vitalno je važna za razvoj nacionalne ekonomije i privrede, budući da odražava njenu sposobnost uključivanja u međunarodnu podelu rada. Makroekonomski parametri privrede Srbije nisu ohrabrujući i dobrim delom su posledica njene niske konkurentnosti na mikro i makro nivou. Prediktivno posmatranje i dublja analiza ekonomskog aspekta nacionalne bezbednosti upućuje na potrebu redefinisanja ekonomskog modela na kojem se zasniva privreda Srbije. Radi razjašnjenja uticaja ekonomskih činilaca na nacionalnu bezbednost, u radu se pošlo od integralnog diskursa analize značaja tih činilaca. Cilj analize najvažnijih makroekonomskih parametara u Srbiji jeste pažljivo sagledavanje uticaja ekonomskih prilika u državi na nacionalnu bezbednost. Takođe, analizom stanja mikro i makrokonkurentnosti želelo se ukazati na suštinski značaj ekonomskih faktora na nacionalnu bezbednost u celini.

Ključne reči

Reference

*** (2010) National security strategy, seal of the president of the United States. maj, 12.02.2010, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
*** (2013) Kvartalni pregled makroekonomskih i fiskalnih kretanja. april-jun, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2013/Pregled%20makroekonomskih%20i%20fiskalnih%20kretanja%20u%20drugom%20kvartalu%202013_%20godine.pdf, 15.02.2014
*** (2003) Konkurentnost privrede Srbije. Jefferson Institute, http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/90_0/konkurentnost_privrede_srbije.pdf, 15.02.2014
*** (2010) A strong Britain in an age of uncertainty: The national security strategy: Presented to parliament by the prime minister, by command of Her Majesty. October, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/nationalsecuritystrategy.pdf, 12.02.2014
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Beograd, broj 88 od 28. oktobra
*** (2013) Treasury sells final GM shares, sticking taxpayers with $10 billion loss. http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2013/12/09/treasury-sells-final-gm-shares-stickingtaxpayerswith-10-million-loss, 15.02.2014
Dimitrijević, B. (2014) Monetarizam teorija i ekonomska politika. http://www.ekof.bg.ac.rs/nastava/osnovi_makro_ekonomije/radovi/b-d/B-D-1.pdf, 15.02.2014
Edmonds, T. (2014) Government bank rescues. Financial Times, 18 December 2013., http://www.ft.com/cms/s/0/c4a72ba8-6bc5-11e2-a700-00144feab49a.htmlaxzz2uYOYsDh2, 17.02.2014
Gaćinović, R. (2008) Bezbednost kao naučna disciplina. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 1-2, str. 5-21
Kekić, D. (2004) Kultura bezbednosti u savremenom konceptu bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 209-251
Mešić, D. (2006) Ulazak stranih banaka u zemlje u tranziciji. http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2006/7_8/UBSBankarstvo7-8-2006-Mesic.pdf, 14.02.2014, NBS Sektora za kontrolu i nadzor poslovanja banaka
Mijalković, S., Arežina-Đerić, V., Bošković, G. (2014) Korelacija informacione i nacionalne bezbednosti. http://www.itvestak.org.rs/ziteh_10/zbornik_radova/Mijalkovic%20S%20i%20dr,%20Korelacija%20informacione%20i%20nacionalne%20bezbednosti.pdf, 10.02.2014
Mijalković, S. (2010) O nedržavnom sektoru nacionalnog sistema bezbednosti - inostrana i domaća iskustva. Strani pravni život, br. 2, str. 251-270
Milakovski, M. (2012) Neka obeležja nacionalnog sistema bezbednosti savremenih država. Naučno-stručni časopis Svarog, br. 4
Milosavljević, V., Dragišić, Z. (2012) Uloga ekonomske diplomatije u suočavanju Srbije sa izazovima ekonomske bezbednosti. Vojno delo, vol. 64, br. 2, str. 170-186
Mitrović, B. (2008) Privatizacija i konkurentnost privrede na primeru Srbije. Ekonomske teme, Niš, Ekonomski fakultet Niš, XLVI, br. 2
Narodna banka Srbije (2013) Analiza duga republike srbije mart 2013. godine, pristupljeno dana 19. 02. godine. mart, http://www.nbs.rs/internet/latinica/90/dug/dug_I_2013.pdf, 19.02.2014
Ristić, B., Tanasković, S. (2013) Konkurentska pozicija Srbije u 2013. godini prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. Fondacija za razvoj ekonomske nauke, http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2013/09/KONKURENTNOST-SRBIJE-ZA2013.-GODINU.pdf, 15.02.2014
Stanković, L. (2007) Unapređenje konkurentnosti kreiranjem vrednosti u mrežama. u: Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima Evropskih integracija, tematski zbornik, Niš: Ekonomski fakultet, str. 1
Stanković, L., Đukić, S. (2009) Marketing strategija orijentisana na vrednost. Marketing, vol. 40, br. 2, str. 73-78
Tatalović, S. (2014) Nacionalna i međunarodna sigurnost. Politička kultura, Zagreb, 282, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik =32000
Veljković, S. (2009) Uticaj etnocentrizma na potrošače u Srbiji. Marketing