Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2013, br. 64, str. 275-286
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 20/01/2014
Krivično delo ubijanje i mučenje životinja - materijalni i procesni aspekt
aInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
bUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet

Projekat

Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak

Zlostavljanje životinja tretira se kao krivično delo u Republici Srbiji od 1. januara 2006, kada je novi Krivični zakonik stupio na snagu. Tada je novo krivično delo, pod nazivom ubijanje i mučenje životinja, uvedeno u naše krivično pravo. U pokušaju da održi korak sa međunarodnim standardima u pogledu dobrobiti životinja, naš zakonodavac je usvojio i Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 2009. godine, što je omogućilo uspostavljanje zadovoljavajućeg normativnog okvira, posvećenog ovom pitanju. Uprkos ovim inovativnim zakonskim odredbama, država reakcija na razne oblike okrutnosti prema životinjama u Srbiji još uvek je nedovoljno efikasna, u odnosu na druge razvijene zemlje, kao što su članice EU ili SAD. U svetlu navedenih stavova, autori analiziraju oblike krivičnog dela ubijanje i mučenje životinja, propisanog od strane našeg važećeg krivičnog zakonodavstva. Pored toga, autori ukazuju na ključne probleme, koji se mogu pojaviti u toku krivičnog postupka protiv počinilaca ovog krivičnog dela. Autori, takođe nude neke predloge sa ciljem poboljšanja pozitivno-pravnih rešenja i njihove efikasnije primene u ovoj oblasti krivičnog prava. Ponuđene su, takođe, smernice za jurisprudenciju, kako bi se procesuiranje za krivično delo mučenje i ubijanje životinja učinilo delotvornijim.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Announcement: Adult perpetrators (2004-2008). Belgrade: Office for Statistics of the Republic of Serbia, № 137
*** (2004) Law on Environment Protection. Official Gazette of the Republic of Serbia, № 135
*** Newspaper news of clearing up the crime of torture and killing of animals in Jagodina. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/Hronika/791614/Nova+hap%C5%A1enje+the+fight+pasa.html
*** Provisional draft UDAW 2007: Universal Declaration on animal welfare. (Recommendations for Ministerial Conference consideration) http://media.animalsmatter.org/media/resources/en/en_draft.pdf
*** Report on the work of ORCA (Organization for Respect and Care of Animals) for 2008. and 2009. year. Text available at: http://orca.rs/cms/uploaded/PDFovi/Izvestaj%20of%20of%20ORCA%202008%20and%202009.pdf
*** (2009) Adult rerpetrators: Reports, accusations and judgments (2007). Statistical Bulletin, № 502, Office for Statistics of the Republic of Serbia, Belgrade
*** (1990) Universal Declaration of animal rights
*** (1932) The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Act. (22&23 Geo.5), (Ch. XXXIX)
*** (2005/2009) Criminal Code. Official Gazette of the Republic of Serbia, № 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 and 111/2009
*** (1992) European Convention for the protection of pet animals. usvojena od strane Saveta Evrope 1987. godine i stupila na snagu 01. 05. 1992. godine
*** (2009) Law on Animal Welfare. Official Gazette of the Republic of Serbia, № 41
Ascione, F., Arkow, P. (1999) Child abuse, domestic violence and animal abuse-linking the circles of compassion for prevention and intervention. Purdue Research Foundation
Hellman, D.S., Blackman, N. (1966) Enuresis, firesetting and cruelty to animals: A triad predictive of adult crime. Am J Psychiatry, 122(12): 1431-5
Horgan, R. (2006) EU animal welfare legislation: Current position and future perspectives. Revista Electronica de Veterinaria / REDVET, vol. VII, No 12, Veterinaria Organizacion str. L., Espaya
Howell, J.C. (2003) Preventing and reducing juvenile delinquency: A comprehensive framework. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Ignjatović, Đ. (2008) Fenomenologija i etiologija kriminaliteta maloletnika. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 46, br. 1, str. 3-25
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Paunović, M. (2005) Životinjska prava prilog proširenoj teoriji ljudskih prava. Strani pravni život, (3): 9-44
Paunović, M.B. (2004) Uporednopravni pregled zaštite prava i dobrobiti životinja. Strani pravni život, br. 1, str. 27-61
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Striving, H. (2002) Animal law and animal rights on the move in Sweden. Animal Law Review at Lewis and Clark Law School, vol. 8., No 93, Portland, Oregon
Tierschutzgesetz (1972) Bundesgesetzblatt, 1277: 7833-7833
World Society for the Protection of Animals (2006) An overview of Animal Protection Legislation. http://enextranet.animalwelfareonline.org