Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2014, vol. 63, br. 1, str. 83-94
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/05/2015
Identifikovanje učeničkih alternativnih shvatanja o plivanju i tonjenju tela
aOsnovna škola 'Slobodan Sekulić', Užice
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju
cFacultad de Ciencias Fisico Matematicas Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Puebla, Mexico

e-adresa: lena.radovanovic@gmail.com, ivanastep@gmail.com, jslisko@fcfm.buap.mx

Projekat

Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (MPNTR - 179018)

Sažetak

U ovom radu prikazani su rezultati testa namenjenog identifikovanju učeničkih alternativnih shvatanja o plivanju i tonjenju tela, koji je prvi put primenjen u Srbiji. Pod alternativnim podrazumevamo učenička shvatanja koja važe samo u posebnim uslovima ili predstavljaju zablude. Test kojim su ispitivana alternativna shvatanja o plivanju i tonjenju tela konstruisali su Jin i saradnici, pri čemu je u ovom istraživanju od učenika dodatno traženo da detaljno obrazlože odabrane odgovore. Ispitivana je i veza alternativnih shvatanja sa nivoom kognitivnog razvoja, merenog Bondovim testom logičkih operacija (Bond's Logical Operations Test - BLOT). Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku koji čine 153 učenika sedmog razreda osnovne škole iz Užica. Rezultati pokazuju da većina učenika ima alternativna shvatanja, kao i da postoji statistički značajna veza sa nivoom kognitivnog razvoja. Najznačajnije implikacije istraživanja odnose se na važnost identifikovanja prirode alternativnih shvatanja učenika kako bi nastavnici na odgovarajući način podstakli razvoj naučnih pojmova.

Ključne reči

alternativna shvatanja; dijagnostički test za identifikovanje alternativnih shvatanja o plivanju i tonjenju tela; nivo kognitivnog razvoja

Reference

Antić, S. (2007) Zablude u znanju koje ostaju uprkos školskom učenju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 1, str. 48-68
Bond, T.G. (1976) The development, validation and use of a test to assess Piaget's formal stage of logical operations. Townsville: James Cook University of North Queensland, Honours thesis
Duit, R. (2006) Science education research: An indispensable prerequisite for improving instructional practice. Braga: ESERA Summer School, August 11, 2012, http://www.esera.org/media/summerschool/esera2006/DUITBR.pdf
Duit, R. (2009) Bibliography students' and teachers' conceptions and science education. http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/download_stcse.html, August 11, 2012
Inhelder, B., Piaget, J. (1958) The growth of logical thinking from childhood to adolescence. New York-Oxford: Basic Books
Pavlović-Babić, D., Baucal, A., Kuzmanović, D. (2009) Naučna pismenost PiSA 2003 i PiSA 2006. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Perkins, D.N., Grotzer, T.A. (2005) Dimensions of Causal Understanding: the Role of Complex Causal Models in Students' Understanding of Science. Studies in Science Education, 41(1): 117-165
Radovanović, J., Sliško, J. (2012) Applying a predict-observe-explain sequence in teaching of buoyant force. Physics Education, 48(1): 28-34
Stepanović, I. (2007) Mišljenje u adolescenciji - razvojni tok i uloga porodice. Beograd: Institut za psihologiju
Stepanović, I.Ž. (2004) Istraživanje formalno-operacionalnog mišljenja na uzrastu 14-19 godina. Psihologija, vol. 37, br. 2, str. 163-181
Stepanović-Ilić, I. (2012) Poređenje efekata samostalne konstrukcije formalnih operacija i asimetrične vršnjačke interakcije na njihov razvoj. Nastava i vaspitanje, vol. 61, br. 1, str. 141-155
Treagust, D.F., Duit, R. (2008) Conceptual change: a discussion of theoretical, methodological and practical challenges for science education. Cultural Studies of Science Education, 3(2): 297-328
Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
White, R., Gunstone, R. (1992) Probing understanding. New York: The Falmer Press
Yin, Y. (2012) Applying scientific principles to resolve student misconceptions. Science scope, Vol. 35, No. 8, 48-53
Yin, Y., Tomita, K.M., Shavelson, J.R. (2008) Diagnosing and dealing with student misconceptions: Floating and sinking. Science scope, Vol. 31, No. 8, 34-39