Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Arhitektura i urbanizam
2018, br. 47, str. 7-24
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/a-u0-19312
Creative Commons License 4.0
Časopis arhitektura i urbanizam - bibliometrijska analiza
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresa: milenam@iaus.ac.rs

Sažetak

Radom je predstavljeno istraživanje koje se zasniva na analizi bibliometrijskih pokazatelja, a sa ciljem da se ukaže na osnovne karakteristike i značaj naučnog časopisa Arhitektura i urbanizam. Dati su vremenski okvir izlaženja časopisa od 1994. do 2018. god. i prikaz glavnih i tehničkih urednika, a ukazano je i na sve veću vidljivost radova dostupnih u elektronskim bazama u formatu punog teksta, kao i na značaj elektronskog objavljivanja. Zatim su, za vremenski period od 2009. (od broja 26) do 2018. god. (do broja 46) analizirani podaci o broju objavljenih radova, njihovoj kategorizaciji, broju autora, afilijaciji autora, prosečnom broju referenci po radu, o učestalosti pojavljivanja ključnih reči i jeziku na kom su radovi objavljeni, a dobijeni rezultati su izneti u pratećim tabelama i grafikonima. U posmatranom periodu 250 autora, od kojih su gotovo svi iz Srbije, objavilo je 139 kategorizovnih radova, jednoautorskih (49,64%) i koautorskih (50,36%). Prosečan broj navedene literature po radu iznosi 22.27 referenci. Na osnovu analize ključnih reči utvrđeno je da se najčešće zastupljene teme obrađivane u tekstovima odnose na arhitekturu, klimatske promene i održivi razvoj. Istraživanje je sprovedeno neposrednim uvidom u sve brojeve časopisa, čime je obezbeđena verodostojnost navedenih podataka. Dobijeni rezultati, kao i kategorizacija časopisa od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, potvrđuju ulogu i značaj koji časopis Arhitektura i urbanizam imaju među istraživačima iz naučnih oblasti koje ovaj časopis pokriva, ali i ukazuju na neophodnost dvojezičnog objavljivanja radova koje bi obezbedilo veću međunarodnu vidljivost, omogućilo uključivanje recenzenata iz inostranstva i privuklo veći broj inostranih autora.

Ključne reči

bibliometrijska analiza; naučni časopis; Arhitektura i urbanizam

Reference

*** (2016-2017) Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača. Službeni glasnik RS, br. 24/2016, 21/2017; 38/2017
*** (2011-2016) Zakon o obaveznom primerku publikacija. Službeni glasnik RS, br. 52/2011 i 13/2016, http://bds.rs/dokumenti/Zakon%20obavezni%20primerak%202011.pdf (19.7.2018)
*** (2018) Akt o uređivanju naučnih časopisa. (Ev. broj: 110-00-17/2009-01, od 09.07.2009), http://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Dokumenti/akt_o_uredjivanju_casopisa.pdf (23.7.2018)
Abdi, A., Idris, N., Alguliyev, R.M., Aliguliyev, R.M. (2018) Bibliometric Analysis of IP&M Journal (1980-2015). Journal of Scientometric Research, 7(1): 54-62
Brankov, B. (2018) Analiza stavova interesnih grupa o privremenom smeštaju nakon katastrofa na prostoru Srbije. Arhitektura i urbanizam, br. 46, str. 7-15
Gajić, A. (2015) Različiti metodološki pristupi u definisanju ruralnih i urbanih područja. Arhitektura i urbanizam, vol. , br. 41, str. 63-67
Gordić, M.M. (2018) Izrada bibliografije časopisa Acta Agriculturae Serbica (1996-2016) u digitalnom format. Bibliotekar, god. LX, br. 1, str. 93-103
Hussain, A., Fatima, N., Kumar, D. (2011) Bibliometric analysis of the 'electronic library'. Webology, Vol. 8, No. 1: 87
Jaćimović, J., Živković, S. (2010) A bibliometric analysis of Serbian Dental Journal: 2002-2009. Stomatološki glasnik Srbije, vol. 57, br. 2, str. 76-85
Jokić, D., Bartulović-Barnjak, D. (2015) Migracijske i etničke teme - bibliometrijska analiza časopisa za razdoblje od 1985. do 2013. Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes, 30(3): 479-505
Jokić, M., Zauder, K. (2013) Bibliometrijska analiza časopisa Sociologija sela / Sociologija i prostor u razdoblju 1963.- 2012. Sociologija i prostor
Khanna, S., Bansal, J., Sood, S., Tiwari, D. (2018) Journal of Academic Librarianship: A Bibliometric Analysis. International Journal of Library Information Network and Knowledge, Vol. 3, Issue 2, pp. 123-133. 9; 2018; 8; http://slp.org.in/IJLINK/volumes
Kozlowski, S.W. J., Chen, G., Salas, E. (2017) One hundred years of the Journal of Applied Psychology: Background, evolution, and scientific trends. Journal of Applied Psychology, 102(3): 237-253
Lochan, J.K., Swain, D.K., Bihari, S.S. (2012) Scholarly communication of The Electronic Library from 2003‐2009: a bibliometric study. Electronic Library, 30(1): 103-119
Martek, A., Šute, S. (2010) Bibliometrijska analiza časopisa Arhivski vjesnik u razdoblju od 2001. do 2009. Arhivski vjesnik, Vol. 53, br. 1, str. 165-176. https://hrcak.srce. hr/62500 (pristupljeno 11.8.2018)
Matutinović-Filipi, S. (2013) Naučne informacije u Srbiji: protok, dostupnost, vrednovanje. http://ubsm.bg.ac.rs/document/20/(pristupljeno 23.8.2018); izmenjeno i dopunjeno izdanje
Merigó, J.M., Blanco-Mesa, F., Gil-Lafuente, A.M., Yager, R.R. (2016) Thirty Years of the International Journal of Intelligent Systems : A Bibliometric Review. International Journal of Intelligent Systems, 32(5): 526-554
Milinković, M. (2016) Bibliometrijska i citatna analiza časopisa SPATIUM. Infoteka, vol. 16, br. 1-2, str. 73-98
Mitrović, G., Romić, K. (2018) Bibliometric analysis of the journal 'Sigurnost' from 2005 to 2015. Sigurnost, 60(1): 25-35
Mitrović, I., Protić, J., Popović, M. (2015) Broj koautora naučnih radova i njegov uticaj na evidenciju o radovima i vrednovanje istraživača. u: XXI Skup Trendovi razvoja: 'Univerzitet u promenama... ', 23-26.02.2015, Zlatibor, Paper No. T3.2-1, pp. 1-4, http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2015/radovi/T3.2/T3.2-1.pdf, (pristupljeno 23.10.2018)
Nedeljkov, G. (2016) Elektronske knjige i nova dimenzija čitanja. Infoteka, vol. 16, br. 1-2, str. 99-112
Petrić, J., Milinković, M. (2017) Pojmovnik prostornog planiranja. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Posebna izdanja 81
Trtovac, A.S. (2016) Deskriptori metapodataka i deskriptori sadržaja u pronalaženju informacija u digitalnim bibliotekama. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Doktorska disertacija, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12605/bdef:Content/get (11.7.2018)
Udo-Anyanwu, A.J. (2018) A Bibliometric Analysis of Research Productivity of Librarians Published in Library and Information Science Journals Available in Academic Libraries in Imo State, Nigeria, 2004-2013. Research Journal of Library and Information Science, Vol. 2, Issue 1, pp. 15-21. 2018; 7
Vujošević, M.L. (2002) O novim metodološkim i drugim standardima u planiranju - povodom Generalnog plana Beograda 2021. Arhitektura i urbanizam, br. 9, str. 85-89