Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Teme
2013, vol. 37, br. 3, str. 1303-1319
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Koncepcija održivog razvoja i ekologija - primer Crne Gore
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: Fnikola@eunet.rs

Sažetak

Poslednjih par decenija pojam održivog razvoja dobija sve više na interesovanju. Rastućem interesovanju za ovaj koncept su doprineli izazovi sa kojima se suočava savremeni svet poput: globalnog zagrevanja, smanjenja ozonskog omotača, sve češće pojave prirodnih katastrofa (cunami, uragani, zemljotresi, poplave i dr.), sve veći stepen zagađenja životne sredine, ali i rastuća svest o značaju očuvanja životne sredine. Koncept održivog razvoja uključuje tri elementa: ekonomski, socijalni i ekološki. U radu se posebno analizira primena ekološke komponente koncepcije održivog razvoja u Crnoj Gori. Ističe se da, iako je Crna Gora proglasila sebe za ekološku državu, da se koncept održivog razvoja primenjuje više deklarativno. Stoga se u radu daju i konkretne preporuke kako promovisati koncept održivog razvoja u Crnoj Gori.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Statistički godišnjak. Podgorica: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
*** (2007) Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore. Podgorica: Vlada Crne Gore
Agencija za zaštitu životne sredine (2010) Reporter životne sredine. Podgorica
Anđelić, M. (2010) Šume i šumarstvo Crne Gore. u: Burić M. [ur.] Životna sredina i održiv razvoj, Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, str. 151-197
Baker, S. (2006) Sustainable development. London-New York: Routledge
Burić, M. (2010) Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Dimitrijević, B., Fabris, N. (2010) Makroekonomija. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije
Dresner, S. (2008) The principles of sustainability. London: Earthscan
Hall, D., Richards, G. (2006) Tourism and sustainable community development. New York: Routledge
Harris, J., i dr., ur. (2001) A Survey of sustainable development: Social and economic dimensions. Washington: Island Press
Honey, M. (2008) Ecotourism and sustainable development. Washington, DC: Island Press
International Monetary Fund (2002) Fiscal dimension of sustainable development. Pamphlet series, br. 54, Washington, IMF
Jakšić, M. (2010) Održiv razvoj. u: Ekonomski rečnik, Beograd: Ekonomski fakultet, vol. 2, str. 505
Jakšić, M.P., Pejić, L. (1999) Razvoj ekonomske misli. Beograd: Ekonomski fakultet
Marić, D., Rakočević, J. (2010) Biodiverzitet. u: Burić M. [ur.] Životna sredina i održiv razvoj, Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, str. 113-150
Organization for Economic Cooperation and Development (2001) The DAC guidelines-strategies for sustainable development: Guidance for development cooperation. Paris: OECD
Sachs, J.D., Warner, A. (1997) Natural resource abundance and economic growth. New York-Cambridge, MA, itd: National Bureau of Economic Research, radni papir pod brojem W5398
Solow, R. (1974) Intergenerational equity and exhaustible resources. Rev. Economic. Studies, 29-46, Symposium Issue
Vlada Crne Gore (2008) Strateški master plan upravljanja otpadom. Podgorica
Vlada Republike Srbije http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs/assets/download/Nacionalna-strategija-odr-zivog-razvoja-Republike-Srbije.pdf
World, B. (1999) World development indicators. Washington: World Bank
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future. Oxford: Oxford University Press
World Economic Forum (2011) The travel and tourism compeitivness report 2011: Beyond the downturn. Geneva: WEF
Žarić, J. (2011) Zakonodavni okvir u Crnoj Gori. u: Raspopović D. [ur.] Ekonomski i ekološki razvoj Crne Gore, Podgorica: Agencija za zaštitu životne sredine, 9-35