Article metrics

  • citations in SCindeks: [2]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:7
  • full-text downloads in 30 days:2
article: 2 from 5  
Back back to result list
Vojno delo
2018, vol. 70, iss. 5, pp. 334-355
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1805334A
Uloga i delovanje elite u oslobađanju i usmeravanju društvene energije
(The title is not available in English)
aVisoka brodarska škola akademskih studija, Beograd
bNarodna banka Srbije, Beograd
cUniversity of Defence, Military Academy, Belgrade

Abstract

(not available in English)
Elitu čine manje grupe ljudi koji se u odnosu na većinu (neelitu) izdvajaju po nekim svojstvima ili statusu, po moći i uticaju na okruženje, po ugledu i privilegijama. Vrlo je važno stvoriti mehanizme društvene kontrole koji od članova elite zahtevaju što više izvrsnosti a što manje istaknutosti, širok misaoni obuhvat i delovanje u interesu opšteg dobra. Uz jasno izraženu volju za isticanjem, elite pokazuju i težnju ka ekskluzivnosti, ograničavanju i sprečavanju ulaska novih članova u grupu. Unutar svake elite postoji hijerarhijsko ustrojstvo. Praksa savremenog života zahteva da se zaštite određene elite, malobrojne ali vrlo važne za društvo (obrazovna elita, naučna, umetnička). Neophodna je veća sinergija u delovanju elita u okviru Republike Srbije. Vrlo je važno pokrenuti intenzivniji proces okupljanja i duhovnog preformatiranja nacionalnih elita, uključujući i vojnu elitu, u pravcu formiranja uistinu nacionalno i institucionalno vodećeg establišmenta, njihovo efikasnije javno delovanje i što veće uključivanje u modelovanje opšteg dobra, njegovu zaštitu i razvoj. Globalne trendove u društvenim promenama treba pratiti ali ne treba minimizovati i potceniti specifičnosti naše nacionalne kulture i tuđim očima posmatrati našu objektivnu stvarnost. Kosmopolitizam, u orijentaciji i delovanju, ne isključuje sopstveni identitet, već naprotiv, oslanja se na istinsko poznavanje samoga sebe. U protivnom, imamo lažni kosmopolitizam koji je obmana za krizu identiteta. Potrebe prakse, zahtevi vremena i savremeni trendovi u upravljanju javnim poslovima, zahtevaju da se više radi na temeljnom vaspitanju i obrazovanju elita (posebno upravljačke).

Keywords

elita; izvrsnost; istaknutost; obeležja i delovanje elite; vojna elita; preformatiranje elite

References

Alargić, D. (2015) Sistem vrednosti pripadnika Vojske Srbije u kontekstu reformi društva. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 287-314
Andrejić, M., Dragović, N., Trandafilović, S. (2017) Uloga nacionalne elite u vremenu velikih promena i kriza. in: 20. DQM Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM - 2017, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 188-197
Andrejić, M., Ljubojević, S., Epler, I. (2014) Unapređenje rada upravljanja u VA i na Univerzitetu odbrane. in: 'Doba znanja', XII međunarodne naučno - stručne konferencije, Zbornik radova, Sremski Karlovci: FAM
Andrejić, M., Ljubojević, S., Milenkov, M. (2013) Integralni pristup obezbeđenju kvaliteta u VA i na Univerzitetu odbrane. in: Politehnika, drugi naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem, zbornik radova, str. 140-147
Andrejić, M. (2016) Stvaranje i razvoj logističke elite, autorizovano izlaganje na stručnom logističkom informisanju posvećenom jačanju logističke elite, sabornosti i sinergije. Beograd: Vojna akademija, maj
Andrejić, M., Milenkov, M. (2016) Koncept i pristup stvaranju kvalitetnih oficira za potrebe logistike odbrane. in: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, 19. DQM Međunarodna konferencija, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 19-35
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Prilog unapređenju promišljanja o promenama u logistici odbrane. in: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, 20. DQM Međunarodna konferencija, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 37-62
Andrejić, M.D., Sokolović, V.S., Milenkov, M.A. (2010) Koncept razvoja službi logistike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 37-62
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Education in logistics and training of non-logistic personnel. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Andrejić, M.D., Andrejić, I.M., Arsić, S.N., Ljubojević, S.D. (2015) Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Andrejić, M.D., Brkljač, N., Milenkov, M.A. (2018) Prilog unapređenju promišljanja o mogućim poboljšanjima na Univerzitetu odbrane. Vojno delo, vol. 70, br. 6, str. 237-263
Botomor, T. (2008) Elite i društvo. Novi Sad: Mediteran Publishing
Burnham, J. (1973) Promene u savremenom razvijenom kapitalizmu: Ekonomija menadžerskog društva. Beograd: IC Komunist
Freeman, C., Jahoda, M. (1982) Budućnost svijeta. Zagreb: Globus
Golubović, Z.T. (1987) Novije teorijske paradigme za uporedno istraživanje aktuelno postojećeg socijalizma. in: Golubović Zagorka [ed.] Teorija i praksa realnog socijalizma - rezultati uporednog istraživanja i polemičke rasprave, Beograd: Filip Višnjić
Ilić, Đ., Andrejić, M., Janošević, M. (2017) Prilog unapređenju komunikacije i poslovanja u logističkim poslovima sistema. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 424-436
Koenen, I.Ž. (2005) Sociologija elita. Beograd: Clio
Korpjenter, A. (1978) Pribežište u metodi. Beograd: Prosveta
Kotter, P.J., Cohen, D.S. (2001) The Heart of Change. Harvard Business School Press
Mankju, G.N. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Nedimović, T. (2009) Struktura motiva postignuća, darovitost i društvena elita. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov', Pregledni rad
Panić, S., Andrejić, M.D., Stanković, V. (2015) Uloga interne komunikacije u motivisanju zaposlenih. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 384-400
Servan-Schreiber, J.J. (1968) Američki izazov. Zagreb: Epoha