Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 6, str. 237-263
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1806237A
Prilog unapređenju promišljanja o mogućim poboljšanjima na Univerzitetu odbrane
aVisoka brodarska škola akademskih studija, Beograd
bVojska Srbije, Tehnički opitni centar, Beograd
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: nenko.brkljac@vs.rs, marjan.milenkov@va.mod.gov.rs

Sažetak

Nijedan nacionalni suverenitet nije moguć bez očuvanja duhovnog suvereniteta, što je pak ne moguće bez suverenog sistema obrazovanja. U sklopu ukupnih društvenih promena odnosno reforme čitavog sistema vrednosti, nauka i obrazovanje imaju poseban značaj. U Srbiji se uvek smatralo da je obrazovanje sticanje sistemskog znanja plus duhovno1 i moralno vaspitanje, nacionalna istorija i nacionalna ideologija. Potrebe prakse, zahtevi vremena, i savremeni trendovi zahtevaju neprekidno promišljanje o razvoju Univerziteta i unapređenju rada. Promišljanje treba vršiti na načelima i logici sistemskog i situacionog pristupa, uvažavajući dijalektičko jedinstvo opšteg, posebnog i pojedinačnog i tretirajući UnO kao poseban odnosno pojedinačan slučaj, uslovljen brojnim specifičnostima, ali i nasleđenim stanjem koje treba menjati. Neophodno je povremeno vršiti detaljniju analizu dostignutog stanja,2 smera i intenziteta unapređenja objektivne stvarnosti dodeljene kroz dodeljivanje misije pri osnivanju Univerziteta odbrane. Prioriteti u delovanju trebaju biti usmereni na dalju harmonizaciju i integraciju, na stvaranje, izbor i razvoj nastavnika i ostalog kadra (studenti, poslovodni i upravljački kadar), na usavršavanje i razvoj studijskih programa i unapređenje vaspitno-obrazovnog procesa. Neophodno je da UnO, kao najmlađi državni univerzitet, brže i intenzivnije preuzima najbolje vrednosti i dobre prakse sa ostalih univerzi-teta, braneći odsutno svoje lične vrednosti koje su izdržale probu vremena, ali uz oprez da se ne prihvate i određene negativne pojave i procesi koji su prisutni na nekim univerzitetima. Bez obzira što su zapadni obrazovni standardi inicirali renesansu 'pokreta za kvalitet' u vojnim poslovima uključujući i obrazovanje, oni ne smeju svojim zapadnim karakterom da minimizuju specifičnost naše nacionalne kulture i usmere nas da tuđim očima gledamo našu objektivnu stvarnost. Kosmopolitizam ne isključuje sopstveni identitet, već naprotiv, oslanja se na istinsko poznavanje samoga sebe.

Ključne reči

Reference

Andevski, M., Arsenijević, J. (2014) Konvergencija u kontekstu web-a 2. O - pedagogija navigacije. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu
Andrejić, M., Majstorović, A. (2007) Upravljanje ljudskim resursima u sistemu odbrane. u: International Conference Depadility and Quality Management - 2007, Beograd, 13-14. jun 2007, Zbornik radova, str. 550-555
Andrejić, M., Majstorović, A. (2008) Teorijski aspekti upravljanja ljudskim resursima. Novi glasnik, 11, broj 2, str. 12
Andrejić, M., Ljubojević, S., Epler, I., Unapređenje, I. (2014) Unapređenje rada upravljanja u VA i na Univerzitetu odbrane. u: Zbornik radova sa XII međunarodne naučno-stručne konferencije 'Doba znanja', FAM, Sremski Karlovci
Andrejić, M., Milenkov, M., Panić, S., Mirčevski, M. (2015) Razvoj koncepcije logistike Vojske Srbije. u: Zbornik radova sa 18. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2015, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, str. 700-707
Andrejić, M., Milenkov, M. (2016) Koncept i pristup stvaranju kvalitetnih oficira za potrebe logistike odbrane. u: Zbornik radova sa 19. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2016, izdavač Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, strana 19-35
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2001) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 83-107
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Prilog unapređenju promišljanja o promenama u logistici odbrane. u: Zbornik radova sa 20. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2017, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, str. 37-62
Andrejić, M., Milenkov, M., Mišić, S. (2016) Pristup stvaranju oficira moderne logistike. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 315-329
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Education in logistics and training of non-logistic personnel. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Andrejić, M.D., Andrejić, I.M., Arsić, S.N., Ljubojević, S.D. (2015) Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Bleimann, U., Röll, F. (2006) Extended Blended Learning: Innovative Lernszenarien für kompetenzbasierte Lernen. Querschnitt, 1, pp. 138-148
Brkljač, N.S., Andrejić, M.D., Ilić, S.S. (2015) Stručne sposobnosti potrebne u procesu opremanja vojske sredstvima naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 3, str. 114-136
Koenen, I.Ž. (2015) Sociologija elita. Beograd: Clio
Rafail, K.A. (2016) Tajna spasenja - više misliti i manje govoriti. Glasnik, Službeni list Srpske pravoslavne crkve, 3
Trandafilović, S., Đorđević, Z., Dragović, N., Andrejić, M. (2016) Sistem zarada i motivacija profesionalnih vojnih lica u funkciji razvoja ljudskih resursa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. u: Zbornik radova sa 19. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2016, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, strana 652-658