Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 8, str. 199-213
Demografski aspekt strateške kulture - srpsko iskustvo od 1920. do 2020. godine
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

e-adresanebojsa@diplomacy.bg.ac.rs
Projekat:
Srbija u savremenim međunarodnim odnosima: Strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitički, međunarodni ekonomski, pravni i bezbednosni aspekti (MPNTR - 179029)

Ključne reči: strateška kultura; demografski gubici; politička demografija; rat; strategija
Sažetak
Osnovnu tezu rada čini stav da je u slučaju srpske nacije (njenog istorijskog iskustva, sadašnjosti i budućnosti) demografska dimenzija strateške kulture jedna od ključnih i determinišućih. Tekući demografski pokazatelji srpske nacije (izrazito nepovoljni), kao i percepcija velikih demografskih gubitaka iz ratova u 20. veku, ključno utiču na formiranje savremene srpske strateške kulture, čije su glavne odlike izražen oprez kada je reč o primeni sile u međudržavnim i međuetničkim odnosima, odnosno gajenje odbojnosti prema ratu, bez uvažavanja činjenice da je rat nekada jedino sredstvo sticanja, odnosno očuvanja slobode. U radu su korišćene spoznaje iz mlade naučne discipline - političke demografije, koja izučava političke posledice demografskih promena. Izneti su podaci i drugih istraživača o srpskim demografskim gubicima u 20. veku, i objašnjeno je kako se ta činjenica reflektovala na srpsku stratešku kulturu. Takođe, u radu je izneta teza o lomljenju tzv. konsenzusa o oružanoj borbi tokom Drugog svetskog rata u Srbiji kao i o tome da je jedan, suštinski marginalan diskurs o svrsishodnosti te borbe postao dominantan u srpskom političkom vođstvu u prvim decenijama 21. veka.
Reference
*** (1942) Obračun generala Nedića sa engleskim plaćenicima. Novo vreme, Ponedeljak, br. 65, 9. Novembar
*** (1941) Poslanica onima u šumi. Novo vreme, Ponedeljak, br. 14, 3. Novembar
*** (1953) Stanovništvo Narodne Republike Srbije od 1834-1953. Beograd: Zavod za statistiku i evidenciju NR Srbije, Dostupno na: http://publikacije.stat.gov.rs/G1953/Pdf/G19534002.pdf
*** (1938) Za poslednjih deset godina u našoj zemlji učinjeno je mnogo na socijalnoj zaštiti dece tako da je njihov mortalitet smanjen na 50%. Pravda, 13. Oktobar, dostupno na: http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/pravda/1938/09/13#page/8/mode/1up
*** (2018) Danas bez kapi krvi postajemo veći, deca NAM rastu a ne sahranjujemo ih! Vučićev istorijski govor u Kosovskoj Mitrovici. 09. 09. https://www.espreso.rs/vesti/kosovo/288695/vucic-poceo-istorijski-govor-u-kosovskoj-mitrovicivideo Pristupljeno: 24.05. 2019
*** (2019) Govor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. 27. 05., 28. 05. 2019, https://www.predsednik.rs/lat/pres-centar/vesti/govorpredsednika-republike-srbije-aleksandra-vucica-u-narodnoj-skupstini-republike-srbije-27052019godine Pristupljeno: 24. 05. 20
*** (2018) Vučić: Sada je jasno da su Albanci za sve imali podršku Amerike, Britanije i Nemačke. Blic, 14. 12., https://www.blic.rs/vesti/politika/vucic-sada-je-jasno-da-su-albanci-za-sve-imalipodrsku-amerike-britanije-i-nemacke/ksk7rbk Pristupljeno: 24. 05. 2019
Booth, K. (1990) The concept of strategic culture affirmed. u: Jacobsen Carl G. [ur.] Strategic Power: USA/USSR, London: Macmillan Press, str. 121-130
Dabbs, S.J. (2011) The Future Faces of War: Population and National Security. Santa Barbara: Praeger
Ekmečić, M. (2007) Dugo kretanje između klanja i oranja - istorija Srba u Novom veku 1492-1992. Beograd: Zavod za udžbenike
Gray, C.S. (1999) Modern Strategy. Oxford: Oxford University Press
Howe, N., Jackson, R. (2012) Demography and Geopolitics: Understanding Today's Debate in Its Historical and Intellectual Context. u: Goldstone Jack A., Kaufman Eric P., Duffy Toft Monica [ur.] Political Demography: How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics, Boulder: Paradigm Publishers, rr. 31-48
Jack, G.A. (2012) Theory of Political Demography: Human and Institutional Reproduction. u: Jack A. Goldstone, Eric P. Kaufman, Monica Duffy Toft [ur.] Political Demography: How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics, Boulder: Paradigm Publishers, rr.10-28
Kadijević, V. (1993) Moje viđenje raspada. Politika, Beograd
Krebs, R.R., Levy, J.S. (2001) Demographic Change and the Sources of International Conflict. u: Weiner Myron, Russell Sharon Stanton [ur.] Demography and National Security, New York: Berghahn Books, rr. 62-105
Lantis, J.S., Howlett, D. (2007) Strategic Culture. u: Baylis John, Wirtz James, Gray Colin S., Cohen Eliot [ur.] Strategy in Contemporary World, Oxford: Oxford Univerity Press, rr. 82-99
Lawrence, S. (2006) Strategic Culture and Ways of War. London-New York: Routledge
Longhurst, K. (2004) Germany and the use of force. Manchester-New York: Manchester University Press
Longman, P. (2012) The geopolitical implications of global aging. u: Yoshihara Susan, Sylva Douglas A. [ur.] Population Decline and the Remaking of Great Power Politics, Washington, D.C: Potomac Books, 23-36
Republički zavod za statistiku (2014) Projekcije stanovništva Republike Srbije 2011-2041 - podaci po opštinama i gradovima. Beograd
Snyder, J.L. (1977) The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica: RAND Corporation
Vasić, D. Karakter i mentalitet jednog pokoljenja. Novi Sad: Štamparija 'Karadžić'
Vrućinić, D. (2007) Demografski gubici Srbije prouzrokovani u ratovima u XX veku. Beograd: Muzej žrtava genocida
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1908199V
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.