Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 8, str. 294-315
Strateška kultura Srbije i koncept totalne odbrane
Univerzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresamilinko.vracar@mod.gov.rs
Ključne reči: Republika Srbija; strateško promišljanje; strateška kultura; vojna neutralnost; koncept totalne odbrane
Sažetak
Posledice ugrožavanja vitalnih nacionalnih interesa sa kojima se Republika Srbija suočava danas rezultat su, najvećim delom, proizvoljnog strateškog promišljanja njene političke elite krajem prošlog veka. Zato, u vremenu koje dolazi, racionalna strategijska misao postaje nezaobilazni element u iznalaženju najoptimalnijih načina ostvarivanja i zaštite srpskih nacionalnih interesa. Strateško promišljanje nepovoljnog međunarodnog okruženja Srbije ukazuje na to da vojna neutralnost, trenutno, predstavlja najoptimalniji model njenog spoljnopolitičkog i odbrambenog organizovanja i delovanja. Sve evropske države, opredeljene za vojnu neutralnost, zasnivaju svoju politiku odbrane na strategijskom konceptu totalne odbrane. S obzirom na ovu činjenicu, a usled iste opredeljenosti Srbije, razvoj i implementacija strategijskog koncepta totalne odbrane dobijaju suštinski značaj za sprovođenje ovakve njene spoljne i odbrambene politike. Međutim, od momenta opredeljenja Srbije za politiku vojne neutralnosti malo toga je učinjeno po pitanju daljeg razvoja sistema odbrane u skladu sa ovakvim konceptualnim modelom. Uočavajući navedeni problem, postavlja se pitanje: da li aktuelna strateška kultura srpskog društva podržava razvoj i implementaciju koncepta totalne odbrane? Polazište u ovom radu predstavlja stav da pojedini činioci srpske strateške kulture nisu u skladu sa zahtevima razvoja koncepta totalne odbrane, te se ukazuje potreba za njihovim usklađivanjem, kako bi se stvorili neophodni uslovi za punu implementaciju navedenog koncepta.
Reference
*** Evropska unija - najveći investitor, donator i trgovinski partner Srbije. Internet portal Evropskog pokreta 'Srbija', http://www.emins.org/evropska-unija-najveci-investitordonator-i-trgovinski-partner-srbije
*** (2007) Rezolucija Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Beograd: Narodna skupština Republike Srbije, 26. decembar
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. oktobar
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. oktobar
*** (2017) The Security Strategy for Society: Government Resolution. Finland, November
Blagojević, V. (2019) Strateška kultura i nacionalna bezbednost. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXX, № 170, 2
Chandler, A. (2017) Why Sweden Brought Back the Draft. March 3, https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/sweden-conscription/518571/. Dokumenta
Ejdus, F. (2007-2008) Security, Culture and Identity in Serbia. Western Balkans Security Observer, No. 7-8, October - March. Internet
Federal Chancellery of the Republic of Austria (2013) Austrian Security Strategy: Security in a new decade: Shaping security. Vienna, July
George, S.J. (1990) Total Defense: A Comparative Overview of the Security Policies of Switzerland and Austria. Defense Analysis, Vol. 6, No. 1
IISS (2018) The Military Balance 2018. February
Jiyul, K. (2009) Cultural Dimension of Strategy and Policy. U.S. Army War College Press-Strategic Studies Institute, May
Johnston, A.I. (1995) Thinking about Strategic Culture. International Security, 19(4): 32
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Mitrović, M. (2016) Fenomenologija i dijalektika nacionalnog identiteta i srpskog identiteta Srbije. u: Identitetski preobražaj Srbije, Beograd: Pravni fakultet
Novaković, I. (2012) Neutralnost u Evropi u 21. veku i slučaj Srbije. Beograd: ISAC fond
Promberger, G.R. (2016) Austrian Security Strategy: Need for Reformulation due to Security Developments?. U.S. Air University, 14 February
Robert, K. (2010) The Elements of Strategic Thinking: A Practical Guide. u: Teaching Strategy: Challenge and Response, U.S. Army War College-Strategic Studies Institute
Simić, D.R. (2009) Svetska politika. Beograd: FPN
Snyder, J.L. (1977) The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica, CA: RAND Corporation, A project Air Force report prepared for the United States, R-2154-AF
Tatalović, S., Grizold, A., Cvrtila, V. (2008) Suvremene sigurnosne politike - države i nacionalna sigurnost početkom 21. stoljeća. Zagreb: Golden marketing
U.S. Marine Corps (1997) Strategy MCDP 1-1
United States Joint Chiefs of Staff (2018) Joint Doctrine Note 1-18. April, p. II -1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1908294V
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.