Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 4, str. 335-347
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 16/11/2019
doi: 10.5937/vojdelo1904335O
Obrazovanje, finansijsko-računovodstvena i menadžerska profesija u Srbiji - odnos visokoobrazovnih ustanova naspram potreba tržišta rada i privrede
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije

Sažetak

Iako škole uspevaju da isporuče korektan kvalitet, mora se prihvatiti činjenica da se obrazovanje treba reformisati radi stvaranja dovoljno kvalitetnog kadra za tržište rada u vremenu sveopšte digitalizacije. Potrebno je osavremeniti nastavu i omogućiti da i prosvetni kadar i učenici i studenti razumeju privredu budućnosti i steknu potrebna nova znanja i veštine.

Ključne reči

Reference

Akert, R., Aronson, W.E.T. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate doo
Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate doo
Babić, Z. (2011) Modeli i metode poslovnog odlučivanja. Sveučilište u Splitu-Ekonomski fakultet
Bahtijarević-Šiber, F. (1998) Informacijska tehnologija i upravljanje ljudskim potencijalima. Slobodno poduzetništvo, Zagreb
Bass, B.M. (1985) Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press
Bauer, T.N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D.M., Tucker, J.S. (2007) Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology, 92(3): 707-721
Begović, B. (2007) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Bennis, W.G., Nanus, B. (1985) Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & Row
Bogićević, B. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Bojanović, R.Ž. (2009) Psihologija međuljudskih odnosa - konflikti na radu. Beograd: Društvo psihologa Srbije
Bolčić, S.I., Milić, A., ur. (2002) Srbija krajem milenijuma - razaranje društva, promene i svakodnevni život. Beograd: Filozofski fakultet-Institut za sociološka istraživanja
Burns, J.M. (1978) Leadership. New York: Harper & Row
Bush, T. (2003) Theories of Educational Leadership and Management. London: Sage Publications
Čukić, B. (2004) Integrativni menadžment ljudskih resursa. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment-ICIM plus-Izdavački centar za industrijski menadžment plus
Ćamilović, S., Vujić, V. (2006) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Damnjanović, P., Suša, B., Skunca, D., Milenković, S., Ristić, Đ. (2012) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Etnostil
Dedić, G. (2005) Professional burnout. Vojnosanitetski pregled, vol. 62, br. 11, str. 851-855
Depree, M. (1990) Leadership is an art. USA: DTP
Dess, G., Lumpkin, T., Eisner, A. (2007) Strategic Management. Beograd: Data Status
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Drucker, P. (1992) Nova zbilja. Zagreb: Novi liber
Drucker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu. Novi Sad: Adizes
Đorđević-Boljanović, J., Pavić, Ž. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Univerzitet Singidunum, p. 97, 147
Đorđević-Boljanović, J. (2009) Menadžment znanja. Beograd: Data status
Đuričin, D., Janošević, S. (2006) Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Enderud, H. (1980) Administrative leadership in organized anarchies. International Journal of Institutional Management in Higher Education, 4 (3): 235-253
Eshleman, J.R., Cashion, B.G., Basirico, L.A. (1993) Sociology. US: Harper Collins College Publishers